נחתם הסכם קיבוצי בין האוצר לכבאים

הממונה על השכר במשרד האוצר חתם על הסכם שכר קיבוצי עם הכבאים וההסתדרות

ישי קרוב , כ"ה בתמוז תשע"ב

מכבי אש, כבאית
מכבי אש, כבאית
הלל מאיר

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, עו"ד קובי אמסלם ונציגי הכבאים וההסתדרות הכללית חתמו הערב (ראשון) על הסכם שכר קיבוצי המאפשר את קידומה של הרפורמה במערך הכבאות.

הרפורמה במערך הכבאות נועדה להקים רשות ארצית לכבאות והצלה במשרד לביטחון פנים בשנת 2013, וזאת במקום המצב הקיים בו פועלים 24 איגודים העוסקים בשירותי כיבוי לאזרחי ישראל.

ההסכם הקיבוצי שנחתם מסדיר את שכרם ותנאי העסקתם של הכבאים החדשים שייקלטו לרשות הארצית לכבאות והצלה. כמו כן, ההסכם מסדיר את העברת העובדים שהועסקו ברשויות הכיבוי השונות ברחבי הארץ לשירות המדינה, לפי התקשי"ר והכללים החלים על כלל עובדי המדינה. 

מאחר ומדובר בשירותים מצילי חיים, ההסכם שנחתם כולל פן נפרד הנוגע למנגנון מיוחד להכרזה והפעלה של סכסוכי עבודה.

מתווה  שסוכם עליו הינו מנגנון רב-שלבי שבסופו רק יו"ר ההסתדרות הכללית החדשה יוכל להכריז על סכסוכי עבודה ולהפעילם.