למי ישלמו בתי הזיקוק בחיפה ארנונה?

ועדת החקירה לבדיקת הארנונה של בתי הזיקוק בחיפה תשמע בקשות של רשויות נוספות המתייחסות לחלוקה הוגנת של הארנונה.

חזקי ברוך , ד' באב תשע"ב

בתי הזיקוק. ארכיון
בתי הזיקוק. ארכיון
פלאש 90

ועדת הפנים והגנת הסביבה, בראשות ח"כ אמנון כהן, דנה היום (שני) בהחלטות ועדת החקירה לבדיקת החלוקה של הארנונה של בתי הזיקוק בחיפה.

בפתח הדיון הסביר ח"כ חנא סוויד כי עוד בתקופת המנדט הבריטי הוחלט כי בתי הזיקוק בחיפה (בז"ן) ימוקמו באזור מפרץ חיפה ומאז ועד היום הם נחשבים מתקן תשתית אסטרטגי.

סוויד הוסיף כי בתקופה המנדטורית בז"ן נחשבו כאזור גלילי – אקסטריטוריאלי, שבדרך כלל אינו משלם ארנונה כי הוא אינו שייך לשום רשות, ואולם בז"ן מקבלים שירותים מהרשויות הסמוכות להם,  בנוסף, בז"ן משיתים עלויות סביבתיות על סביבתם ולכן הוחלט שהם ישלמו ארנונה לחיפה ומספר נוסף של רשויות גובלות: קריית אתא, נשר והמועצה האזורית זבולון.

עוד הוא ציין כי ישנן רשויות סמוכות נוספות שאינן גובלות כגון: קריית מוצקין, קריית טבעון וקריית ים שסברו שגם הן ראויות לחלק מן הארנונה ולכן הם עתרו לבג"ץ בנושא זה. בעקבות העתירה הוקמה ועדת חקירה שאכן הורתה לחלק את הארנונה הנגבית מבז"ן לרשויות נוספות, כגון: דלית אל כרמל, קריית טבעון ומועצה אזורית חוף הכרמל. לעומתן, רשויות נוספות המצויות במרחק דומה ומושפעות באופן דומה מהתשומות הסביבתיות של בז"ן לא הורשו כלל לטעון בוועדת החקירה. כך לדוגמא: בסמת טבעון, ביר אל מכסור ואעבלין לא הורשו לטעון בפני ועדת החקירה. הרשויות פנו אל ועדת החקירה באמצעות המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי אולם הועדה דחתה את פניית המרכז.

ח"כ סוויד הדגיש כי בקביעת הקריטריונים לחלוקה צריכים לבוא בחשבון:

א. צדק חלוקתי – מצבן הסוציואקונומי של הרשויות הסמוכות לבז"ן.

ב. צדק סביבתי – לא ייתכן שהרשויות יסבלו מפליטות בז"ן אך לא "יפוצו" באמצעות הארנונה

ג. הקרבה הגיאוגרפית של הרשויות אל בתי הזיקוק.

ח"כ חמד עמאר אמר כי דיון דומה התקיים לגבי מחצבה הסמוכה לשפרעם וגם שם עלו שאלות של צדק חלוקתי וסביבתי. הוא תמך בדרישת ח"כ סוויד לבחינת הקריטריונים לחלוקת הארנונה.

בתגובה, אמרה גב' מיכל גולדשטיין, מנהלת אגף בכיר לנושאים מוניציפליים כי הועדה לא תקבל החלטות לפני שתשמע את הרשויות  הסמוכות לבז"ן, וכי הן מוזמנות להשמיע את עמדתן. היא הזכירה כי כיום בז"ן משויכת לחיפה ואינה נחשבת אקס-טריטוריאלית.

בסיכום הדיון אמר ח"כ אורי מקלב, כי אכן הוועדה התרשמה שקולן של רשויות שונות לא נשמע בפני ועדת החקירה בשל היעדר קריטריונים לחלוקה הוגנת של הארנונה. הועדה שמחה לשמוע שמשרד הפנים מוכן לשמוע כעת את הרשויות וקורא לוועדה לצאת בקריאה פומבית לרשויות המתאימות להופיע בפני הועדה.