ארכה נוספת להצגת מדיניות ההריסה בבית אל

המדינה תשלם הוצאות משפט בסך 5,000 שקלים לפלסטיני, לאחר ששוב ביקשה המדינה דחיה בעתירה לפינוי מבנים שנבנו במערב בית אל.

עוזי ברוך , ו' באב תשע"ב

בית אל
בית אל
הלל מאיר

נשיא בית משפט העליון, השופט אשר גרוניס, נעתר היום (רביעי) לבקשת המדינה להאריך את מועד הצגת מדיניותה בנוגע לבנייה של מספר מבנים בחלקו המערבי של היישוב בית אל. לא מדובר במבנים של שכונת האולפנה אלא במבנים בצידו האחר של הישוב.

עם זה החליט הנשיא גרוניס להטיל על המדינה לשלם 5,000 שקל הוצאות משפט לעותר הפלסטיני, זאת בשל התנהלות המדינה, המבקשת שוב ושוב ארכות.

בתחילת חודש יולי אישרו שופטי בג"ץ, הנשיא אשר גרוניס והשופטים סלים ג'ובראן ועוזי פוגלמן את בקשת המדינה לקבל הארכה של ארבעה חודשים וחצי לצורך הסרתם של חמשת בתי שכונת האולפנה בבית אל.

בהחלטה ציינו השופטים, כי "אנו סבורים שיש להיעתר לבקשה. מן הבקשה עולה כי המשיבים התחייבו לפנות את מבני הקבע מכל אדם וחפץ וכן להעביר את המבנים היבילים ממקומם עד היום, 1.7.2012, הוא המועד שבהחלטתנו הנזכרת. המשיבים אף ציינו בבקשה כי מיד עם פינויים של מבני הקבע יחל תהליך לפירוקם והסרתם ממקומם. תהליך זה אמור להסתיים לא יאוחר מיום 15.11.2012".

"בהנחה שמבני הקבע אכן פונו מכל אדם וחפץ והמבנים היבילים הועברו למקום אחר עד היום, ובהתחשב בלוח הזמנים שנקצב לפירוק והסרה של מבני הקבע, איננו רואים מניעה ליתן למשיבים ארכה נוספת כבקשתם. נוסיף, כי לא ראינו מקום לקביעת דיון בבקשה והחלטתנו זו ניתנת על יסוד החומר שבכתב שהונח בפנינו. מיותר לומר שסומכים אנו על כך שהמשיבים יעמדו בדיבורם ויסירו את מבני הקבע עובר ליום 15.11.2012", הוסיפו שופטי בג"ץ.