בקרוב: איסור מקיף על פרסומת למוצרי טבק

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק שהגישה הממשלה. הצעה נדונה בוועדת הכלכלה.

חזקי ברוך , ו' באב תשע"ב

נרגילה בפנים
נרגילה בפנים
צילום: פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה ראשונה את הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק שהגישה הממשלה. הצעה נדונה בוועדת הכלכלה.

הצעת החוק באה לאסור באופן כללי את הפרסומת למוצרי טבק כדי להקטין את חשיפת הציבור לפרסומת למוצרים אלה, הגורמים למוות, תחלואה ונכות. איסור מקיף על פרסומת חשוב במיוחד כדי להגן על ילדים וצעירים מהשפעות הפרסומת, המייצרת תדמית חיובית ומושכת לעישון.

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג-1983, קובע הוראות שונות ומגבלות לגבי פרסומת ושיווק של מוצרי טבק. מאז חקיקתו חלו תמורות בעולם ביחס לעישון ושימוש במוצרי טבק.

בשנת 2003 חתמה מדינת ישראל על אמנת המסגרת לפיקוח על טבק ובאוגוסט 2005 אישררה אותה. סעיף 13(1) לאמנה קובע כי המדינות החברות באמנה מכירות בכך כי איסור מקיף על פרסומת, קידום מכירות ומתן חסות יצמצם את הצריכה של מוצרי טבק. סעיף 13(2) לאמנה קובע כי על מדינה החברה באמנה לקבוע, בהתחשב בחוקתה או בעקרונותיה החוקתיים, איסור מקיף על כל פרסומת למוצרי טבק, קידום מכירות ומתן חסות.

איסור על פרסומת למוצרי טבק עלול אמנם לפגוע בחופש העיסוק ובחופש הביטוי של חברות הטבק, אך בהתחשב בנזקים הכבדים לבריאות הציבור וההשלכות של נזקים אלה, האיסור הכללי המוצע על פרסומת מסוג זה והמגבלות של שיווק מוצרי טבק, הם מידתיים. יובהר, כי כדי שלא לפגוע בעיסוק של חברות הטבק מעבר לנדרש, מוצע שלא לאסור באופן מוחלט את הפרסומת למוצרי טבק אלא להתיר מספר מצומצם של ערוצי פרסומת הממוקדים בציבור המעשנים בלבד, שיבחרו להיחשף לפרסומת באופן רצוני".

7 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה הראשונה, אין מתנגדים.