הרב שרלו: מחלוקת לשם שמיים לאור הרצי"ה

בימי הלימוד שנערכים לאורו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל בחר ראש ישיבת פ"ת להתמקד במחלוקות ולדון בדרך הנכונה לקיימן לשם שמיים.

יוני קמפינסקי , ז' באב תשע"ב

הרב יובל שרלו
הרב יובל שרלו
יוני קמפינסקי