כפר דרום: סיפורו של הכפר שקם ונפל פעמיים

בימים בהם מציינים שבע שנים לגירוש תושבי גוש קטיף וצפון השומרון, מעניין לראות מה עבר על הכפר שלא התייאש.

ישי קרוב , ח' באב תשע"ב

כפר דרום בהקמתו הראשונה בשנת תש"ז
כפר דרום בהקמתו הראשונה בשנת תש"ז
לע"מ

בימים אלה מציינים שבע שנים לגירוש היהודים מגוש קטיף ומצפון השומרון. נתמקד הפעם בהיסטוריה של אחד מהיישובים שהיה בגוש והנהיג את ההתנגדות האקטיבית כנגד הגירוש - כפר דרום.

בעיתון 'על המשמר' מיום טז' תשרי תש"ז דווח על קבוצת מתיישבים שעלו למקום, "מן הנקודות החדשות שייכות לנפת עזה: כפר דרום של בוגרי כפר הנוער הדתי שעל כביש עזה רפיח".

היישוב הותקף באופן סדיר על ידי צבא מצרים אך המשיך לעמוד איתן. ביום הכרזת המדינה, ה' באייר תש"ח נכתב בעיתון 'דבר', "בשעות הצהריים נודע כי 90 ערבים נהרגו ורבים נפצעו בהתקפה על כפר דרום. ההתקפה על הכפר נפתחה אתמול בבוקר ע"י כוחות גדולים של האויב שהסתערו בנשק כבד לרבות טנקים".

כחודש וחצי לאחר מכן, בטו' בסיוון נכתב בעיתון 'מעריב' תחת הכותרת "צבא ישראל כבש 1500 ק"מ מרובעים", סקירת המצב בחזיתות הקרבות של מלחמת העצמאות. וכך נכתב שם אודות כפר דרום ועל הקשר של הכפר הדרומי לירושלים, "והכיבוש השלישי הוא בחזית הדרום וחשיבותו העיקרית, בזאת שהוא בא להבטיח את הדרך לירושלים..."

"בחזית הדרום, יותר מאשר בכל שטח אחר, הוכיחו את חשיבותן המדינית - ישובינו הכפריים: לולא עמידת הגבורה של יד מרדכי, ניצנים נגבה, לולא עמידתו הנפלאה בתנאי בדידות איומה של כפר דרום - לא היתה לנו אולי האפשרות להחזיק בכיבוש זה החשוב כל כך למלחמתנו בחזית ירושלים".

ההפגזות על כפר דרום המשיכו עד שביום א' תמוז תש"ח, כשלו המאמצים להחזיק מעמד תחת המצור הכבד והוחלט על פינויו של היישוב.

בעיתון 'על המשמר' שיצא שלושה ימים לאחר מכן נכתב, "למרות הצלחה זו של מגיני המקום ולמרות העובדה שכעת חדרה שיירת תגבורת למשק והביאה הקלה ידועה, מצאה ההפוגה את כפר דרום במצב של חוסר אספקה ורפואות... לאחר שההפוגה הוכרה על ידי המצרים בוצעה פעולת הפינוי...".

בכט' אדר תש"ט עלו המתיישבים על הקרקע במקום שייקרא לימים "בני דרום".

בחלוף כשני עשורים, כשלוש שנים לאחר מלחמת ששת הימים, עלו בשנית היהודים והקימו את כפר דרום במקום בו היה הכפר טרם נפילתו. בגליון 'מעריב' מיום ה' כסלו תשל"א נכתב "היאחזות נח"ל כפר דרום הוקמה ברצועת עזה ליד דיר אל באלח. אנשי כפר דרום נאלצו לפני 22 שנה לנטוש את הנקודה... ההיאחזות שהוקמה לפני כחודשיים חגגה השבוע את טכס העליה הרשמי בו השתתפו כמאה אורחים".

34 שנים לאחר הקמתו בשנית, החריבה ממשלת ישראל את הכפר כחלק מתכנית ההתנתקות ובימים אלה מציינים תושביו שבע שנים להריסת היישוב.

תודה לאתר "עיתונות יהודית הסטורית" של הספריה הלאומית ואונ' תל אביב על קטעי העיתונים.