בעלי מכונות הסיגריות עתרו לבג"ץ

מפיצי הסיגריות במכונות אוטומטיות עתרו לבג"ץ נגד החוק החדש שיאסור עליהם הצבת מכונות סיגריות מתחילת שנת 2014.

עוזי ברוך , כ' באב תשע"ב

"סם"
"סם"
פלאש 90

חטיבת מפיצי הסיגריות במכונות אוטומטיות בלשכת המסחר תל-אביב והמרכז ו-13 מפעילי מכונות נוספים הגישו הבוקר (רביעי) באמצעות עוה"ד אורן גלעדי ועופר חן עתירה לבג"צ נגד משרד הבריאות והכנסת.

העותרים דורשים לבטל את תיקון מס' 6 ל"חוק הגבלת הפרסומת והשיווק למוצרי טבק לעישון, התשמ"ג-1983" האוסר כליל על הצבת מכונות סיגריות החל משנת 2014, זאת בשל פגיעתו לטענתם בחופש עיסוקם ובקניינם של בעלי מכונות הסיגריות.

בעתירתם דורשים עוד מפיצי הסיגריות להשעות את תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (איסור הצבת מכונות למכירת מוצרי טבק בקרבה למוסדות חינוך) (הוראת שעה), התשע"א-2011 האוסרות על הצבת מכונות סיגריות ברדיוס של קילומטר מבתי ספר ומוסדות חינוך, המסכלות למעשה את הוראות התיקון לחוק, שקבע כי האיסור על הצבת מכונות לממכר סיגריות ייכנס לתוקפו רק בינואר 2014.

"במסגרת תיקון מס' 6 לחוק, התווסף סעיף 7ב' לחוק, האוסר על הצבת מכונות לממכר סיגריות. "משמעות התיקון הינה פגיעה אנושה בפרנסת מפעילי המכונות וגדיעת עיסוקם באחת. יוזמי החוק הבינו את מצוקת מפעילי המכונות והפגיעה הקשה בפרנסתם ובקניינם ולכן קצבו למפעילי המכונות כשנתיים של התארגנות עד ליישום מלא של החוק. כוונתו של המחוקק הייתה למנוע מקטינים לרכוש סיגריות. אולם, מנגד, מפעילי המכונות הציגו פתרונות טכנולוגיים וגיאוגרפיים שימנעו מכירה לקטינים, מבלי לחסל את ענף המכונות. " נטען.

לדברי המפיצים, "בעת שמפעילי המכונות עיכלו את האיסור על הצבת המכונות, הוצאו מאחורי גבם תקנות האוסרות במיידית על הצבת מכונות סיגריות ברדיוס של קילומטר ממוסדות חינוך. "בכך, למעשה, ניטל פרק הזמן להתארגנות שניתן למפעילי המכונות, שכן בעקבות התקנות לא ניתן להציב מכונות ברוב שטחם של היישובים בישראל."

בעתירה נטען עוד כי התיקון לחוק והתקנות האוסרות על הצבת מכונות סיגריות ברדיוס של קילומטר ממוסדות חינוך פוגעים בחופש העיסוק ובזכויות הקניין החוקתיות שלהם, באופן בלתי-מידתי ולתכלית שאינה ראויה. "זאת, מאחר וניתן למלא את תכלית החקיקה ולמנוע מקטינים לרכוש סיגריות במכונות באמצעים פחות פוגעניים ומבלי ל"חסל" את הענף לחלוטין."

לדברי עו"ד גלעדי המייצג את העותרים, התקנות הותקנו בניגוד לכללי המינהל התקין, שכן לא ניתנה להם זכות הטיעון והמהלך נעשה מאחורי גבם. "גם לפני התיקון לחוק, שר הבריאות היה רשאי לקבוע בתקנות היכן אסור להציב מכונות לממכר סיגריות. אולם, למרות דרישות חוזרות ונשנות של העותרים משרי הבריאות השונים לקבוע בתקנות היכן אסור להציב מכונות סיגריות – הדבר לא נעשה עד לתיקון החוק."