סליחות בליל שבת בחדר האדמו"ר

האדמו"ר מערלוי אסף בליל השבת האחרונה מניין לאמירת תהילים ופיוטי סליחות. למשמשו ענה כי "אינו רשאי לגלות" את פשר העניין .

חיים לב , ח' באלול תשע"ב

שופר
שופר
פלאש 90

"איני רשאי לגלות" – כך השיב האדמו"ר מערלוי למשמשו ששאלו אתמול (שבת) לפשר אמירת הסליחות במניין בעיצומו של ליל השבת האחרונה.

הכל החל בשעות הקטנות של ליל השבת האחרונה. האדמו"ר מערלוי ניגש למשמשו הבחור שישן בסמיכות אליו, העירו קלות, וביקשו להביא אליו מניין לחדרו. הבחור, שהתקשה להבין פשר הדברים, עשה כמבוקשו והלך לישיבה הסמוכה כדי לנסות להביא מניין בחורים למעונו של האדמו"ר.

לאחר שהגיע מניין בחורים לחדרו, קיבלם האדמו"ר, אך לא הסביר להם מדוע באו. תחת זאת, ביקש מאחד הבחורים לגשת לפני העמוד ולפתוח באמירת תהילים.

במשך שעה ארוכה אמרו הבחורים פרקי תהילים תוך שהאדמו"ר פורץ בבכי מידי פעם. לאחר שסיימו לומר תהילים, הורה האדמו"ר לומר את פיוט הסליחות "ישראל נושע בה' תשועת עולמים".

כאמור, למחרתו של יום, בשבת בבקר, ביקש משמשו לברר לפשר הדברים, אולם האדמו"ר השיב כי "אינו רשאי לגלות".