הלמ"ס: המורים בישראל מבוגרים יותר

בתוך עשר שנים זינק שיעור המורים מעל גיל 50 בחטיבה העליונה מ-33% ל-45%. מספר המורים מתחת גיל 29 ירד במקביל.

נתנאל כ"ץ , ט' באלול תשע"ב

מקבלים יותר. מורה בבית ספר
מקבלים יותר. מורה בבית ספר
פלאש 90

תופעת ה"הזדקנות" של כוחות ההוראה הנפוצה ברוב המדינות המפותחות, מהירה יותר בחינוך העברי בכלל ובחטיבה העליונה בפרט, כך עולה מנתוני הלמ"ס שפורסמו לרגל פתיחת שנת הלימודים.

אחת הסיבות לכך היא ירידה בקצב הכניסה של מורים צעירים למערכת. כתוצאה מכך, צפויה בשנים הקרובות מגמה של פרישה מוגברת של מורים בעיקר בבתי הספר התיכוניים במגזר העברי.

בחטיבה העליונה, 45% מהמורים בחינוך הממלכתי היו בני 50 ומעלה בשנת 2011 לעומת 33% בשנת 2001.

בחטיבות הביניים שיעור המורים עד גיל 29 שנים היה 5% בשנת 2011 לעומת 11% בשנת 2001 (ירידה של 44% באחוז המורים עד גיל 29), ושיעור המורים בגיל 50 ומעלה היה 37% בשנת 2011 לעומת 24% בשנת 2001 (עלייה של 81%).

בעשור האחרון חלה עלייה משמעותית בשיעור המורים בעלי תארים אקדמיים מתקדמים (תואר שני ומעלה). בחינוך העברי, אחוז בעלי תואר שני בשנת 2011 עמד על 29% לעומת 19% בשנת 2001.  בחטיבות העליונות בשנת 2011, כ-45% מהמורים היו בעלי תואר שני ומעלה לעומת כ-29% בשנת 2001. גם בחינוך הערבי חלה עלייה משמעותית בשיעור המורים המשכילים.