משתתפי ריאליטי יצהירו על מודעות לסכנות

משרד הבריאות גיבש עקרונות מנחים לפעולות אנשי צוות רפואי בתכניות ריאליטי, הכוללים גם נוסח הצהרת מודעות לסכנות לחתימת המשתתפים.

שלמה פיוטרקובסקי , ט' באלול תשע"ב

יש ביקורת? חדר בקרת 'האח הגדול'
יש ביקורת? חדר בקרת 'האח הגדול'
פלאש 90

שורת הפרסומים סביב הטיפול הפסיכיאטרי שקיבלו המתמודדים בתכנית "האח הגדול" הביאה את משרד הבריאות לפרסם מסמך שכותרתו "עקרונות מנחים לפעולות אנשי צוות רפואי בתכניות ריאליטי".

במסמך, אשר גובש במשרד הבריאות בהוראת מנכ"ל המשרד, מפרטים הכותבים, פרופ' משה קוטלר, יאיר עמיקם וד"ר גד לובין, רשימה של 9 עקרונות אשר מפיקי התכניות השונות חייבים לעמוד בהם.

1. על הזכיין למנות אחראי מקצועי ובלתי תלוי על צוות מקצועי מטעמו, אשר תפקידו – שימור רווחתם הנפשית והפיסית של משתתפי התכנית. על צוות זה להקפיד על העקרונות אשר מובאים להלן.

2. ווידוא מתן תנאים נאותים לשמירת בריאותם הגופנית והנפשית של המשתתפים.

3. קיום הליך מיון וסינון קפדני של המשתתפים, בהיבט של כשירותם הנפשית לתכנית, אשר יהיו בלתי תלויים במניעי הפקה/רייטינג, וינוהלו על ידי הצוות המקצועי הרפואי להם יינתן חופש פעולה וסמכות החלטה סופית.

4. החתמה, במסגרת חתימת החוזה בין המפיקים והזכיין לבין המשתתף, על תוכן המשפט הבא: "השתתפות בתכנית זו מהווה שינוי קיצוני באורחות חייך, ניתוק מלא או חלקי ממקורות התמיכה הטבעיים שלך ( משפחה וחברים ) ומחלק ניכר מהגירויים החיצוניים אליהם אתה מורגל. כל אלו, בנוסף על אוירה תחרותית ועל חשיפה תקשורתית, עלולים להיות גורמי דחק משמעותיים. ככאלה, הם עלולים להוות רקע להתפתחות משברים נפשיים משמעותיים, ולעיתים אף פיסיים.  בהחלטתך להשתתף בתכנית אתה  מבטא בחירה אישית שמשמעותה הסכמה מודעת לחשיפה לסיכון זה".

5. קיום מפגשים שוטפים עם המשתתפים על ידי הצוות המקצועי, לטובת הערכת מצבי משבר נפשי או פיסי מתהווים, בזמן אמת, ומתן סיוע מתאים, לרבות החלטה על הפסקת השתתפותו.

6. שימור פרטיות מלאה, תוך הקפדה על כבודו וחסיונו של המטופל. יידוע גורמי הפקה יעלה רק בהסכמה מלאה של המטופל, ורק במידה ויש לכך צורך או יתרון טיפולי.

7. נקיטת הצעדים הנדרשים לשימור בריאותו הנפשית והגופנית של המטפל, בזמן אמת, ובכלל זה, הפסקת השתתפותו ונטרול גורמי הלחץ של המטופל, במידת הצורך.

8. עם סיום התכנית, במידת הצורך, ליווי המשתתפים באפיקי טפול נפשי או גופני ההולמים את מצבם.

9. על הצוות המקצועי במקצועות הרפואה השונים לנהוג במשתתפי התכנית כמטופלים לכל דבר, תוך ביצוע כלל החובות במסגרת חוק זכויות החולה וכללי מתן השירות הרפואי.