"הייתם כלֵי-קודש ביד ד' לקידוש שמו"

תושבי שכונת האולפנה שיגרו מכתב למגורשי מגרון בו הם מנסים לחזק את רוחם ביומם הקשה. "כך היא גאולתן של ישראל".

חזקי ברוך , ט"ו באלול תשע"ב

שכונת האולפנה
שכונת האולפנה
ישי קרוב

תושבי שכונת האולפנה שיגרו מכתב למגורשי מגרון בו הם מנסים לחזק את רוחם ביומם הקשה, בו פונה הישוב מגרון.

"זאת נחמתנו בעוניינו, ביודענו בוודאות כי דבר ד' יקום לעולם, וד' המשיב אותנו לארצנו הוא ישיב שבותנו גם למקומות מגורינו אלו", כותבים תושבי שכונת האולפנה.

"די לנו בראותנו מתגשמת את אמירתו של כצל'ה מלפני שנה כי "ממגרון אחד יהיו שלושה" (אמירה שקוממה עלינו את השר בגין אשר בחולשתו יישר קו עם המבקשים לסלקנו מאדמותינו ומבתינו)", מוסיפים התושבים.

לדבריהם, "לטווח הארוך ייזכר איך עינויי הסבל של חלוצי שכונת האולפנה, מגרון, עמונה, גבעת אסף ועוד, היו לקרשי המקפצה לעיבוי ותנופת ההתיישבות, למרות חולשותיה המצערות של ממשלת הליכוד בראשות נתניהו".

"נביט קדימה ונזכור שהייתם כלֵי-קודש ביד ד' לקידוש שמו, ולבניית שלושה יישובים חדשים: מגרון שתלך ותיבנה מתוך 17 הבתים שבע"ה תחזרו אליהם בקרוב; גבעת היקב; והשכונה היפה החדשה ביישוב אדם שנבנתה בגינכם", מוסיפים בשכונת האולפנה.

"מלומדים אנו כי כך היא גאולתן של ישראל הבאה קימעא קימעא וכאיילה המקפצת על ההרים, היא נגלית ונכסית, נגלית ונכסית, אבל סוף סוף הגאולה באה ומתעצמת".

לקריאת המכתב המלא