"מפגש פסגה" - מזכ"לי תנועות הנוער הדתיות

קיבצנו לראיון משותף את מזכ"לי תנועות הנוער בני עקיבא, עזרא ואריאל לשיחה על המשותף והמפריד.

יוני קמפינסקי , ט"ז באלול תשע"ב

מזכ"לי עזרא, אריאל ובני עקיבא
מזכ"לי עזרא, אריאל ובני עקיבא
יוני קמפינסקי