רבנים נגד עלונים בבית הכנסת

רבנים בכירים בציבור החרדי יצאו בקריאה נגד העלונים המחולקים בבתי הכנסת וכינו אותם "מכשול הגדול בכוונת התפילה".

חיים לב , כ"ח באלול תשע"ב

טלית
טלית
צילום: פלאש 90

רבנים בכירים בציבור החרדי יצאו בקריאה נגד העלונים המחולקים בבתי הכנסת וכינו אותם "מכשול הגדול בכוונת התפילה".

במכתב שפורסם בסוף השבוע האחרון בעיתון הליטאי 'יתד נאמן', קוראים רבנים לגבאי בית-הכנסת שלא להכניס עלונים כלל וכלל בשל ההפרעה הנגרמת בתפילה בשל היותם מפוזרים על שולחנות בבית הכנסת ומכילים פעמים רבות תכנים שאינם רוחניים בלבד.

"בתי כנסיות ובתי מדרשות הנם מקדש מעט שהותיר לנו הקב"ה לפליטה בגלותנו להשרות שכינתו בהם. בתי מקדש מעט אלו אנחנו מצווים לכבדם וליראה מן השוכן בהם, ועניינם, מקום מוכן לעבוד את ד' בתורה ובתפילה ורק זה מטרתם ולא זולתם", נאמר במכתב.

"לדאבונינו בשנים האחרונות השתרש מנהג גרוע שבתי הכנסיות נהפכו למוקדי פרסומות לכל מיני צורכי מצווה וכיו"ב ואף צורכי רשות (ופעמים אף משתרבבים ביניהם עלונים וחוברות המפיצים דעות כוזבות ומשונות ועניני מחלוקת) ודבר זה נעשה ע"י עלונים וחוברות".

"אף עלונים שעיקרם מיועד לדברי תורה הרי מ"מ הם גורמים להסח הדעת מן הלימוד ומן התפלה ונמשכים לקוראם ואף צעירי הצאן.  והלימוד וכונת התפלה נעשים קרעים קרעים! ואין לשער את גודל הקלקול וההפסד מזה כמבואר בחז"ל!

על כן באנו בזאת בפניה נרגשת בראש ובראשונה לגבאי בתי הכנסת היקרים לתקן ולעמוד על המשמר לבל יכנס כלל לבתי הכנסת עלונים מסוג שהוא. ובמקום הצורך ייחדו מקום צדדי מבחוץ שישימו בו את העלונים והחפץ יטלנו משם.  והפניה גם לציבור הקדוש לעמוד על משמר הדבר הגדול הזה.

וכמובן המפיצים ימנעו מלהכשיל הרבים בזה ולא יהי' כמצוה הבאה בעבירה ח"ו. ובזכות הזהירות בשמירת כבודם של בתי מקדש מעט ובזכות תורה ברציפות ותפלה בכוונה כראוי נזכה לראות בבנין בית מקדשנו בב"א".