"ניצול לרעה של מכשיר התובענה היצוגית"

ביהמ"ש דחה על הסף 17 בקשות לתובענות יצוגיות שהוגשו למעשה על ידי קבוצת תובעים אחת, תוך קביעה שמדובר ב"ניצול לרעה" של הכלי.

שלמה פיוטרקובסקי , ד' בתשרי תשע"ג

משפט
משפט
פלאש 90

שופט ביהמ"ש המחוזי מרכז, פרופ' עפר גרוסקופף, דחה על הסף 17 בקשות לתובענות יצוגיות שהוגשו למעשה על ידי קבוצת תובעים אחת, תוך שהוא מותח ביקורת נוקבת על התובעים המבקשים.

המדובר בתביעות שהוגשו כולן נגד זוגות נתבעים, בהם אתר קופונים וחברה שפרסמה מוצר או שירות באתר, ואשר בכולם נטען כי האתר ומציע השירות עברו על החוק המכונה "חוק הספאם".

כל 17 העתירות נוסחו בלשון כמעט זהה, כפי שמספר זאת השופט באירוניה. בכל 17 המקרים "המבקש "שמע לאחרונה מפרסומים בכלי התקשורת, וכן מחבריו, כי חברות רבות מציעות מוצרים ושירותים בהנחות משמעותיות". לפיכך "שמח וטוב לב, נרשם המבקש לקבלת שירותים שכאלו" ו"שמח וטוב לב, יצר המבקש כלל אשר מעביר כל דואר אשר בכותרתו – מופיעה המילה "פרסומת", לספרייה נפרדת". לאחר מכן, "גילה המבקש כי שמחתו הייתה מוקדמת", שכן דברי הדואר הפרסומי אשר שנשלחו אליו מאתר הקופונים המשיב, ואשר כלל פרסומת של בית העסק המשיב, "נותרו בתיבת הדואר הראשית שלו". המבקש הפך "תמה ומוטרד", ואף "נדהם מעצם העובדה כי המשיבות קרי, אתר הקופונים ובית העסק, חברות מכובדות ומוכרות, מתעלמות באופן כה בוטה מהוראות החוק".

בהמשך לתגלית זו "הבין המבקש, כי כעת אף אם יבקש למחוק באופן גורף את כלל ההודעות, אשר נשלחו לו מאת המשיבות כפי שהוא נוהג לעשות מעת לעת לגבי דברי פרסום, על מנת שלא להציף את תיבת הדואר שלו לא יוכל לעשות כן באופן אוטומטי, ויאלץ לעשות זאת באופן ידני". בנוסף "החליט המבקש כי יימנע מהעברת דברי הדואר האלקטרוני שלו אל מכשיר הטלפון הנייד, זאת עד שימצא דרך למחוק את כל הודעותיה של המשיבה". ואם לא די בכך הרי ש"המבקש נדהם כאשר גילה כי הזמן המצרפי הדרוש לכלל מנוייהן של המשיבות למחוק את כלל ההודעות אשר שלחה להם" עומד, באופן מצטבר, על "מעל 200,000 שעות. לשון אחר, לו היו חברי הקבוצה שוכרים עובד, אשר יעבוד 9 שעות ביום, במשך 365 יום בשנה, וישקוד על מחיקת הודעות המשיבות באופן ידני הרי שלהשלמת העבודה ידרשו לא פחות מ 60 שנות עבודה רצופות !!!". בעקבות זאת "אפפו את המבקש תחושות תסכול, כעס ואי נוחות בלשון המעטה. המבקש חש מרומה ונבגד" והוא מיהר להגיש את הבקשה לאפשר לו לייצג את חברי הקבוצה, שלטענתו זכאים לפיצוי של מיליוני שקלים חדשים". 

השופט תיאר אמנם את הדברים בדרך הומוריסטית, אך הבקשה כלל לא הצחיקה אותו והוא קבע כי "קשה לחשוב על מקרה מובהק יותר של ניצול לרעה של מכשיר התובענה הייצוגית מ 17 הבקשות שהוגשו על ידי המבקשים".

לדבריו, "הפגמים בהתנהלות המבקשים נוגעים לשתי סוגיות יסוד, אשר כל אחת מהן די בה על מנת להצדיק סילוק על הסף של הבקשה המאוחדת שנולדה מ 17 הבקשות: ראשית, הגשה מבוזרת של בקשות העוסקות באותו עניין על ידי קבוצה אחת של מבקשים ובאי כוח מייצגים; ושנית, אי מסירת הודעה מוקדמת ביחס להפרה שהיא, בעיקרה, צופה פני עתיד".

השופט הוסיף וקבע, כי למרות שמדובר בצעד קיצוני, "דרך פעולת המבקשים, כפי שפורטה לעיל, מעידה עליהם כי כוונת מכוון עמדה מאחורי מעשיהם. בעמדו בפני חוסר תום לב קיצוני שכזה, אשר פגיעתו קשה עד כדי זילות מכשיר התובענה הייצוגית, אין בית המשפט יכול לעצום את עיניו, ולהסתפק בתגובה פחותה מאשר סילוק ההליכים ודחיית התובענות האישיות".