תשלום מס - בהתאם לשיעור הפשרת הרווחים

ועדת הכספים אישרה את התיקון לחוק עידוד השקעות הון, לפיו חברות שצברו רווחים פטורים יוכלו "לשחרר" אותם במס מופחת.

חזקי ברוך , ז' בתשרי תשע"ג

מסלול הכסף
מסלול הכסף
פלאש 90

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (ראשון) ברוב קולות לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לעידוד השקעות הון שהגיש שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ.

במסגרת הצעת החוק נקבעה הוראת שעה לפיה חברות יחויבו במס חברות מופחת על רווחים שמקורם במסלול פטור ממס, בהתאם לשיעור ההפשרה של הרווחים. הצעת החוק קובעת מנגנון של תמריץ בשיעור משתנה, כך שככל ששיעור ההפשרה של הרווחים גבוה יותר כך שיעור ההטבה גבוה יותר. הצעת החוק צפויה להגדיל את הכנסות המדינה ממסים בשיעור של כ- 3 מיליארד ש"ח.

החוק טרם תיקונו קבע מסלול פטור ממס על רווחים שהופקו במפעל תעשייתי או מוטב. יחד עם זאת, החוק קבע כי בעת חלוקת דיבידנד מתוך הכנסה של מפעל שהושגה בתקופה שבה הייתה החברה פטורה ממס חברות, תהיה חייבת החברה, בשנת המס שבה חולק הדיבידנד, במס החברות שהייתה חייבת בו אילולא הייתה פטורה ממנו בשנה שבה הופקה ההכנסה. המצב המתואר לעיל גרם לכך שחברות שקיבלו פטור ממס לפי החוק, נמנעו מחלוקת דיבידנדים מאותם רווחים על מנת שלא לשאת במס החברות בעת החלוקה.

הצעת החוק שאושרה בוועדה מציעה לחייב את אותם רווחים פטורים בשיעור מס מוטב בהתאם לשיעור ההפשרה של אותם הרווחים, כך ששיעור ההטבה ינוע בין 30% ל-60%, ובהתאם שיעור המס שתשלם החברה ינוע בין 40%-70% משיעור המס המקורי אותו הייתה אמורה לשלם, אך לא פחות מ-6% (שנקבע כשיעור מס החברות המוטב המינימאלי).

בנוסף, נקבעה חובת השקעה בישראל בגובה עד מחצית מהטבת המס שניתנה לחברה (גם זאת באופן התלוי בשיעור ההטבה שקיבלה החברה), כאשר ההשקעה תהיה במפעל תעשייתי, בנכסים המשמשים את המפעל, במו"פ או בשכר של עובדים חדשים.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, אמר"אני מודה ליו"ר הוועדה ולחבריה שגילו בגרות, אחריות ואישרו את הצעת חוק הרווחים הכלואים, למרות הביקורת הפופוליסטית. בתקופה זו חשוב לקבל החלטות ענייניות ולהמשיך לשמור על כלכלת ישראל לטובת אזרחיה. המהלך שיזמתי יביא להכנסות של מיליארדי שקלים מהחברות הגדולות, פעולה שתחסוך את גבייתם של מיליארדי שקלים מאזרחי המדינה".

מנהל רשות המסים, דורון ארבלי, אמר "לאור החלטת הועדה, ניתן לטפל כראוי ברווחים שנצברו בחברות ובגינם לא שולמו מסים שנים ארוכות. החלטת הוועדה יחד עם חיוב החברות להשקיע בארץ, יוצרת שילוב ראוי ונכון".