'קשיי פרנסה - ניצוץ ראשון בהפלת שלטון'

ח"כ מגלי והבה הוזמן זו השנה השניה על ידי מזכ"ל האו"ם באן קי-מון להשתתף בדיונים החשובים בעצרת הכללית.

שלמה פיוטרקובסקי , י"א בתשרי תשע"ג

והבה באולם העצרת
והבה באולם העצרת
דוברות ח"כ והבה

ח"כ מגלי והבה הוזמן זו השנה השניה על ידי מזכ"ל האו"ם באן קי-מון להשתתף בדיונים החשובים בעצרת הכללית ולייצג את ישראל בנושאים הנוגעים למשברים המורגשים באזור אגן הים-התיכון שלאחר "אביב העמים הערבי".

בפתיחת דיוני העצרת, אשר התקיימו בהשתתפותה של סגנית המזכ"ל ושליחת האו"ם לנושאים הומניטאריים, ואלרי אמוס, התייחס ח"כ והבה לאוזלת ידה של הקהילה הבינלאומית בעצירת האלימות בסוריה וטען כי "מחובתה להירתם להצלתם של אותם מיליון ומאתיים אלף פליטים סורים בהגשת סיוע מסיבי ולא להסתפק בסיוע שטחי ל- 8,500 פליטים בלבד".

בדיון מרכזי נוסף, שעסק בקשר שבין המזון לביטחון, אמר ח"כ והבה בפני באי העצרת כי "ביום שבו תושרש במדינות העולם ההכרה כי כלכלה יציבה היא הבסיס לביטחון כללי, יתגשם חזונה של כל מדינה לחוש מהי יציבות שלטונית אמיתית. כולנו נוכחנו, כי קשיי פרנסה, תחושת מחסור תמידית במזון ובמצרכים בסיסיים, הם המדליקים את הניצוץ הראשון להפלת כל שלטון, השם את אזרחיו בסוף סדר העדיפויות –  כך היה בהתלקחות שהחלה בתוניס והתפשטה לכל מדינות האזור במרד ההמוני שכונה 'אביב העמים הערבי' וכך יהיה בכל מדינה שלא תפנים את חשיבותה של כלכלה חזקה כתנאי הכרחי לשלטון חזק ויציב".

בדיון זה השתתפו ראשי מדינות, שרי חוץ וחברי פרלמנטים מכל מדינות העולם.

במהלך העצרת, נועד ח"כ והבה, המשמש סגן נשיא האסיפה הפרלמנטארית הים-תיכונית (PAM), עם סגן מזכ"ל האו"ם גאן אליסון ועם שליח האו"ם לסוריה אלאחדר אלאבראהימי, אשר ראו לנכון לציין כי זו הפעם הראשונה שחבר-כנסת ישראלי משתתף ברמה כזאת של דיונים במסגרת העצרת הכללית ואיחלו לו הצלחה בתפקידו.