לינדנשטראוס לא ישלים הטיפול בפרשת הרפז

מבקר המדינה לשעבר, מיכה לינדנשטראוס, לא יהיה זה אשר יחתום על דו"ח "פרשת הרפז", לאחר שהעניק ארכה נוספת לתגובת המבוקרים.

שלמה פיוטרקובסקי , ט"ז בתשרי תשע"ג

מיכה לינדנשטראוס
מיכה לינדנשטראוס
יח"צ

מבקר המדינה לשעבר, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, אישר למבוקרים השונים ב"פרשת הרפז", ביניהם גם שר הביטחון אהוד ברק, ארכה של 10 ימים נוספים להגשת טיעוניהם בכתב בתגובה לטיוטה הסופית של הדו"ח בנושא.

הטיוטה נמסרה למבוקרים השונים בערב ראש השנה והארכה הנוספת תגרום לכך שלינדנשטראוס לא יוכל להשלים את כתיבת הדו"ח הסופי עד לשבוע הבא, מועד פקיעת תקופת שלושת החודשים הנוספים במהלכם הוא רשאי להשלים דו"חות.

הבקשה לארכה נוספת היתה של השר ברק, אשר טען כי בשונה מ"המבוקרים האחרים בפרשה הוא קיבל את חומרי הביקורת רק לפני ימים ספורים ונוכח שהייתו בתפקיד בענייני משרדו בארה"ב נמנע ממנו פרק הזמן הראוי לעיון בחומרים שקיבל לאחרונה".

כעת יהיה על המבקר החדש, השופט יוסף שפירא, להכריע כיצד לנהוג בטיוטה שגיבש קודמו בתפקיד, והאם לפתוח מחדש את בחינת החומרים או להסתמך בלעדית על עבודתו של לינדנשטראוס.

נציין כי התיקון לחוק המבקר, אשר אושר רק בחודש יוני האחרון במליאת הכנסת ברוב של 13 ח"כים בעד, לעומת מתנגד 1 ונמנע 1 אמור היה לאפשר ללינדנשטראוס להשלים את דו"ח הרפז.

על פי החוק יתאפשר למבקר המדינה שכהונתו תמה בתום תקופת הכהונה הקצובה לאחר שבע שנים, לסיים ולהגיש, בתוך שלושה חודשים מתום תקופת הכהונה, דין וחשבון או חוות דעת שהחל בהכנתם, ובלבד שמסר טיוטה של הדין וחשבון או של חוות הדעת למבוקרים לפחות שלושה חודשים לפני תום תקופת הכהונה.

יש לציין שהסדר דומה קבוע בסעיף 15 לחוק בתי המשפט לגבי שופט שיצא לקצבה או פרש, או שתקופת מינויו לכהונה הסתיימה.