ארה"ב מממנת שיפור כבישים בשטחי C ביו"ש

בשנת 2012, אישר המינהל האזרחי 19 פרויקטים לשיקום כבישים בשטחי C, שמומנו ע"י ה-USAID - אירגון אמריקני המסייע לפלשתינים.

חגי הוברמן , י"ז בתשרי תשע"ג

כביש בשומרון
כביש בשומרון
המינהל האזרחי

בשנת 2012, אישר המינהל האזרחי 19 פרויקטים לשיקום כבישים בשטחי C, שמומנו ע"י הUSAID-. כך אומרים במינהל-האזרחי. בשנה שלפני כן, שנת 2011, אושרו ובוצעו 22 כבישים נוספים של ה-USAID.

USAID הוא אירגון ממשלתי אמריקני שבראשו עומדים אדמיניסטרטור וסגן אדמיניסטרטור הממונים על ידי נשיא ארצות הברית, ואשר נועד לסייע בין היתר לאוכלוסיה הפלשתינית. ארה"ב לוחצת על ישראל בשנים האחרונות להקל ככל האפשר את תנועת הפלשתינים בכל רחבי יו"ש, כולל שטחי C, כחלק מהמגמה לאפשר בניית כלכלה פלשתינית עצמאית, חלק מהמהלך שעתיד להביא להקמת מדינה פלשתינית עצמאית. מימון הכבישים מצד ארה"ב נועד בעיקר לשרת את המגמה הזו.

במינהל האזרחי אומרים כי הם שוקדים בין יתר הפרויקטים, על קידום מערכת התחבורה וסלילת כבישים בשטחי C הנמצאים בשליטה ישראלית, במטרה להגדיל את ביטחון הנוסעים והנהגים, וכדי למנוע תאונות דרכים ואובדן חיים.

יחד עם זאת, קצין בכיר במינהל האזרחי אמר לאתר האינטרנט של תיאום הפעולות בשטחים, כי "פיתוח מערכת כבישים וצירי תנועה, מהווה הוכחה להתפתחות השטח מבחינה כלכלית, לתנופה, חדשנות ושדרוג מרקם החיים". תקציב המנהל האזרחי ב- 2012 שהוקצה לשיפור הכבישים בשטחי C הינו 10 מיליון ₪. 95% מהבקשות לשיקום הכבישים אושרו בשנתיים האחרונות, ובמינהל האזרחי אומרים כי ניכר שמגמה זו תימשך גם בעתיד.