האם בחב"ד מודים שהרבי נפטר?

הרב יחזקאל סופר מפריך בספרו טענה אחר טענה, ופורס בצורה חדה וברורה את משנתו, כי הרבי אינו המשיח. ומה חושבים חבריו לחסידות?

ישי קרוב , כ"ז בתשרי תשע"ג

הרבי מילובביץ'
הרבי מילובביץ'
פלאש 90

במאי קמיפלגי?
הרב יחזקאל סופר
408 עמ'.

האם הרבי מנחם מנדל שניאורסון, הלא הוא הרבי מלובביץ', חי או מת?

זוהי שאלה, אשר למעלה משמונה עשרה שנים מעסיקה את חסידי חב"ד וגורמת לויכוחים בין הפלגים.

הפלג המשיחיסטי בחסידות בטוח כי הרבי חי ואף זכורות התמונות של אותם חסידים שביום ג' תמוז תשנ"ד – היום בו נקרא הרבי לגנזי מרומים (לפחות לפי דעתם של חלק מהאנשים), הם עמדו ורקדו.

לעומתם, הפלג השני, סבור כי כפי שכל אדם נלקח לגנזי מרומים בשלב כזה או אחר של חייו, כך גם הרבי. אמנם, יהיה קשה למצוא בחוברות של פלג זה את הצירוף 'זצ"ל' או 'זצוקלל"ה' בסמיכות לשמו של הרבי, אבל מאידך לא יהיה כתוב שם 'שליט"א' – כפי שכתוב בחוברות של הפלג המשיחיסטי.

אחד ממשפיעי חב"ד, הרב יחזקאל סופר, שבחיי הרבי היה ממפיצי הרעיון לפיו הרבי הוא המשיח, אחר פטירתו של הרבי הוא הגיע למסקנה כי השתנו הדברים.

בספר עב כרס המלא וגדוש בציטוטים מחז"ל ומרבני חב"ד מסביר הרב סופר אחד לאחד את תורתו והשקפתו בעניין משיחיותו של הרבי.

בעשרת הפרקים של הספר מעלה הרב סופר טענות מטענות שונות, הבאות מצידם של חסידי חב"ד ה'משיחיסטים' ובקו מאוד ברור ובלתי מהסס, מביא המחבר את המקורות - הן מחז"ל, הן מספרי חסידות ואפילו משיחותיו של הרבי האחרון בעצמו - ומפריך טענה אחר טענה ומפיל אותן כקוביות דומינו.

את הספר פותח הרב יחזקאל סופר בפרק מיוחד על מקומה של ההלכה בחייו של היהודי, ממשיך עם פרקי משיחיות, ומייחד פרק מיוחד שכותרתו "ולא עודד את שירת 'יחי אדוננו' לתוהו", כשהוא מתכוון לרבי מלובביץ'.

כפי שעשה לאורך כל הספר, לא פחד הרב סופר מלהתמודד עם שאלות ואפילו הן קשות, ואת הפרק האחרון הוא הקדיש לנושא "כיצד מתקשרים ל'נשיא דורנו' לאחר ג' תמוז" - בו הוא מקדיש תשומת לב רחבה להתמודדות של כל חסיד חב"ד ולחינוך תלמידי הת"תים של החסידות, למציאות החדשה, בה הרבי לא נמצא בעולם הזה בגופו (כמובן לטענתו...).

אין ספק שהפלג ה'משיחיסטי' בחסידות חב"ד צריך כעת להתמודד עם טענות קשות מאוד המבוססות אחת לאחת ולהסביר כיצד, על אף טענות אלו, הרבי עדיין חי בתוכנו.