מענק הסתגלות לאישה ששהתה במקלט לנשים מוכות

אושר לקריאה שנייה ושלישית: אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות במשך חודשיים לפחות זכאית עם יציאתה מהמקלט למענק הסתגלות.

אורנית עצר , כ"ט בתשרי תשע"ג

נבחרה. גלאון
נבחרה. גלאון
פלאש 90

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה היום בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חברי הכנסת זהבה גלאון (מרצ), דב חנין (חד"ש) וחבריהם לסיעות לפיה אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות במשך חודשיים לפחות ונקבעה לה תכנית שיקומית זכאית עם יציאתה מהמקלט למענק הסתגלות, וזאת בתנאי שלא שבה למקום מגוריה הקבוע - כלומר לגבר המכה.

מענק ההסתגלות יהיה בסכום של 8,000 ש"ח, וסכום נוסף של 1,000 בעבור כל ילד שנמצא עמה, אך לא יותר משני ילדים (כלומר, לא יותר מ-2,000 ש"ח מענק עבור ילדים). המענק יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן וישולם לאישה תוך חודשיים ממועד יציאתה מהמקלט. בנוסף קובעת הצעת החוק כי נשים הזכאיות לגמלת הבטחת הכנסה יוכלו לקבל הן את המענק והן את מלוא הגמלה, מבלי שייגרעו מהן כספים. נציג משרד האוצר בדיון, גיא הרמתי מאגף התקציבים אישר כי הגמלה לא תיחשב הכנסה לעניים מס הכנסה.

ח"כ זהבה גלאון (מרצ), יוזמת הצעת החוק אמרה "אני נרגשת. סוף סוף תוכל אישה מוכה שיוצאת מהמקלט להצטייד במצרכים בסיסיים ולהתחיל לשקם את חייה מבלי לחזור לגבר המכה. אני רוצה לציין לטובה את שיתוף הפעולה מצד שר האוצר שהבין את חשיבות החוק".

ח"כ דב חנין (חד"ש) אמר "אני שמח שדווקא ביום כזה, בו צפויה הכנסת להתפזר, אנחנו מתכנסים לאשר הצעת חוק כה אנושית".

נציג משרד הרווחה, עו"ד אדי וייס, הביע התנגדות לקביעה כי על המענק להיות משולם תוך 60 יום. לטענתו, "אנשים בשטח לא יכולים לעמוד בלוח זמנים כזה ואיננו רוצים שייהפכו לעבריינים". אולם בקשתו נדחתה על ידי יו"ר הוועדה, ח"כ חיים כץ, שאמר, "הלוואי ולחוק זה לא יהיה שימוש ותופעת הנשים המוכות בישראל תיפסק. נפעל על מנת שהחוק יעבור בקריאה שנייה ושלישית במליאה עוד היום".