אושרר דירוג האשראי של ישראל

על אף הכרזת הבחירות, חברת דירוג האשראי הבינלאומית P&S אישררה שוב את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של +A יציב.

אורלי הררי , א' בחשון תשע"ג

פיקוח. שטייניץ
פיקוח. שטייניץ
פלאש 90

חברת דירוג האשראי הבינלאומית P&S הודיעה היום (רביעי) כי החליטה לאשרר שוב את דירוג האשראי של ישראל ברמה של A+ יציב.

לפני כשלושה שבועות אשררה P&S את דירוג האשראי של ישראל, אולם בעקבות הודעתו של ראש הממשלה על הקדמת הבחירות לכנסת והעובדה כי שנת 2013 תחל ללא תקציב מאושר, הוחלט ב- P&S  לבחון שוב את דירוג האשראי של ישראל. כאמור, P&S החליטה לאשרר שוב את דירוג האשראי.

בהודעתם, מציינים נציגי P&S כי הקדמת הבחירות מגדילה את אי הוודאות באשר ליחסי הכוחות בקואליציה העתידית שתורכב ולהיקף ההוצאות של הממשלה אשר עלולות לגדול בשנת 2013. יחד עם זאת, ב- P&S מאמינים כי כל ממשלה שתוקם לאחר הבחירות תמשיך במדיניות המקרו-כלכלית השקולה והזהירה המתנהלת על ידי הממשלה הנוכחית. כמו כן, מסבירים ב-P&S כי ההחלטה ביחס להקדמת הבחירות נעשתה לאחר שכבר אושרו צעדים עיקריים במטרה להגדיל את הכנסות הממשלה בהיקף של יותר מאחוז תוצר.

עוד מציינים ב- P&S כי הם צופים גרעון של 4% תוצר לשנת 2012 וגרעון של 3.3% תוצר לשנת 2013. הגרעון הצפוי ושיעורי צמיחה נמוכים יחסית שצפויים, יאטו את הקטנת היקף החוב הממשלתי.

P&S שבים ומדגישים, בדומה להודעתם מלפני שלושה שבועות, כי אם לא תימשך מגמת הירידה בהיקף החוב הממשלתי עלול להיווצר לחץ על דירוג האשראי. לחץ על דירוג האשראי יכול להיווצר גם כתוצאה מירידה בצמיחה או החרפה במצב הביטחוני.

כפי שציינו ב- P&S בעבר, התחזית היציבה משקפת את דעתם שעל אף הלחצים התקציביים הקיימים, בפרט בתקופת בחירות, הממשלה תשמור על היקף ההוצאות בעתיד ולא תביא לפריצת מסגרות.

שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ, ציין כי "גם חברת P&S מכירה בכך שלא ננקוט בכלכלת בחירות. אשרור דירוג האשראי של ישראל, עם תחזית יציבה, מהווה עדות נוספת למדיניות הכלכלית האחראית של הממשלה הנוכחית ושל משרד האוצר".