נחתם ההסכם לרפורמה בענף החלב

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ושרת החקלאות, אורית נוקד, חתמו על הסכם עקרונות עם הרפתנים, אשר אמור להוזיל את מוצרי החלב.

שלמה פיוטרקובסקי , ה' בחשון תשע"ג

גבינה חלב
גבינה חלב
פלאש 90

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ושרת החקלאות, אורית נוקד, חתמו על הסכם עקרונות עם הרפתנים להפחתת מחיר המטרה ולפתיחה מידתית של משק החלב לייבוא במטרה להוזיל את מחירי מוצרי החלב לצרכן הסופי.

הסכם זה נחתם בהמשך להמלצות הוועדה לשינוי כלכלי חברתי להקלת הנטל הכלכלי המוטל על אזרחי מדינת ישראל ולהמלצות הוועדה לבחינת מחירי המזון ובהתאם להסכם העקרונות שגובש על ידי משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד החקלאות, מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר.

הסכמות אלו גובשו לאחר שנשקלו מכלול הנושאים הנלווים להפחתת המכסים, כגון: תועלות חיצוניות בתחום החקלאות, שיקולי סחר חוץ ושיקולי תעסוקה בפריפריה ופיתוח הענפים המקומיים, יחד עם שיקולי יוקר מחירי המזון בישראל.

הסכם העקרונות יובא היום (ראשון) לאישור הממשלה, ולאחר מכן יועבר לאישור מועצת החלב ומועצת התאחדות מגדלי בקר.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, אומר כי "מדובר בצעד משמעותי שיביא להוזלה הדרגתית של מוצרי החלב לאזרחים. הפחתת המכסים תגדיל את התחרותיות ותחזק את משק החלב  בישראל".

שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד, ציינה כי "ההסכם מאזן בין הצרכנים לרפתנים, זאת במחיר של התייעלות נוספת של הרפתות, תוך פתיחת ענף החלב לייבוא מבוקר ומדורג תוך הבטחת ביטחון המזון לישראל שימשיך להישען ברובו על ייצור מקומי".