מדוע רק היום התחלנו לבקש גשמים?

בפינה מיוחדת ליום ז' במרחשוון - היום בו מתחילים לבקש גשמים, מסביר הרב דב ליאור מדוע המתנו עד היום ומתי מבקשים גשמים בחוץ לארץ.

ישי קרוב , ז' בחשון תשע"ג

הרב דב ליאור
הרב דב ליאור
יח"צ