הטייסים מבקשים: הצבעה מוקדמת

מנכ"ל אל על, דורש להציב קלפי מיוחדת בנתב"ג ולאפשר לאנשי צוות אוויר של אל על הצבעה מוקדמת שלושה ימים קודם צאתם לטיסה.

חזקי ברוך , ט' בחשון תשע"ג

מסדירים עניינים. אל על
מסדירים עניינים. אל על
פלאש 90

אליעזר שקדי, מנכ"ל אל על, דורש להציב קלפי מיוחדת בנתב"ג ולאפשר לאנשי צוות אוויר של אל על הצבעה מוקדמת שלושה ימים קודם צאתם לטיסה כדי שיוכלו לממש את זכותם האזרחית ולהצביע בבחירות לכנסת.

בפנייתו אל השרים אלי ישי, ישראל כץ, יו"ר הכנסת, והשופט אליקים רובינשטיין יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כותב שקדי כי זכות הבחירה לכנסת עומדת בבסיס הדמוקרטיה בישראל ומעוגנת בחוק יסוד הכנסת, כזכות יסוד.

במצב החוקי כיום, אנשי צוות אוויר, המופעלים ביום השבתון, לצורך הבאת והחזרת בוחרים לישראל וכן אנשי צוות השוהים מחוץ לגבולות ישראל, אינם יכולים לממש את זכותם לבחור לכנסת כתוצאה מזמני מנוחה הקבועים בתקנות הטיס.

בחוק הבחירות לכנסת נקבע כי, בוחר מחויב להצביע בקלפי מסוימת, אולם ישנם חריגים לכלל זה אשר נקבעו במפורש בחוק במשך השנים. חריגים אלה אפשרו לקבוצות אוכלוסייה שונות להצביע בקלפיות מיוחדות (ולאו דווקא בקלפי שבה רשום שמו של הבוחר). המאפיין לחריגים אלו הוא, כי ללא ההיתר להצביע בקלפי המיוחדת – לא ניתנת לבוחר האפשרות לממש את זכותו להצביע. היוצאים מכלל זה הינם דיפלומטים וימאים ישראלים, לגביהם קיים הסדר. מקומם של אנשי צוות האוויר, טייסים ודיילים, נפקד מרשימת החריגים, על אף המאפיינים הדומים.

מנכ"ל אל על ביקש, כאמור,  לאפשר לאנשי צוות אוויר הצבעה מוקדמת –  שלושה ימים קודם צאתם לטיסה, בקלפי מיוחדת אשר תוצב בשדה התעופה בן-גוריון ובכך לאפשר להם להצביע בדומה לאוכלוסיות חריגות אחרות ולמנוע מצב בו אזרח ישראלי מנוע מלהשתתף בבחירות עקב תפקידו.