הסוף למצלמות המעקב?

הנחיות חדשות שפרסמה הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים מסדירות את השימוש במצלמות מעקב ואבטחה במרחב הציבורי.

עדו בן פורת , י"ג בחשון תשע"ג

מצלמות אבטחה
מצלמות אבטחה
צילום: פלאש 90

הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) במשרד המשפטים פרסמה לאחרונה נוסח סופי של ההנחיה בנושא שימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן.

במהלך העשורים האחרונים צובר תאוצה השימוש במערכות צילום מתקדמות במעגל סגור לצרכים שונים, כגון ניסיון למנוע עבירות על ידי תיעוד המרחב הציבורי, הכוונת תנועה וכד'.

 בישראל זכו מצלמות המעקב לתשומת לב ציבורית לאחרונה, בין השאר, לאור השימוש המקיף בהן בתכנית "עיר ללא אלימות" המופעלת בכ- 80 רשויות מקומיות ברחבי הארץ, ולנוכח יוזמות פרטיות מקומיות להפעלתן במקומות רגישים, כדוגמת בתי ספר.

הטכנולוגיה המשמשת מצלמות מעקב נהיית זולה מיום ליום, כמו גם היכולות הטכנולוגיות המיושמות על המידע המצולם. פרישת אמצעים אלה נעשית בשטחים ציבוריים, בשטחים פרטיים בעלי אופי ציבורי (כגון מרכזי קניות או חניונים) ואף בבתים פרטיים תוך תיעוד של מרחב ציבורי.

למצלמות המעקב השפעה מהותית על המרחב הציבורי והשימוש בהן כרוך בפגיעה בפרטיות התושבים המצולמים. המידע המצולם בהקלטות ממצלמות המעקב נשמר ונאגר במאגרי מידע ממוחשבים, בהם מופעלות יכולות מתוחכמות של אינדוקס (מפתוח) המידע, ניתוח ושליפת מידע ויזואלי, כגון זיהוי אוטומטי של פני אדם ושל לוחיות רישוי של רכב. טכנולוגיות אלה הופכות את המצלמה לאמצעי מעקב שיעילותו והיקף האוכלוסייה המתועד על ידו, משתפרים במהירות.

ההנחיה שפורסמה על ידי הרשות מספקת מענה מקיף לחסר בכללים משפטיים סדורים להפעלת מצלמות המעקב. ההנחיה מבהירה את תחולתם של דיני הפרטיות והגנת המידע על השימוש במצלמות המעקב ואגירת המידע המצולם במאגרי מידע ממוחשבים, ומציגה את עקרונות השימוש במצלמות לאור חוק דיני הפרטיות. הנוסח הסופי של ההנחייה הוא פרי של הליך שימוע פומבי שניהלה רמו"ט, במסגרתו התקבלו הערות ממגוון גופים ציבוריים ופרטיים לטיוטה מוקדמת שהציגה רמו"ט לציבור.

ההנחיה מחייבת, בין השאר, לבצע תהליך סדור של קבלת החלטות בטרם הצבת מצלמות המעקב, מבהירה שלא ניתן להשתמש בצילומים למטרה השונה מזו שהצדיקה את התקנת המצלמה מלכתחילה ומדגישה שיש ליידע את הציבור על פעולתה של מצלמה באמצעות שילוט מתאים ובדרכים נוספות.

ההנחיה מסבירה שההגנה על הפרטיות צריכה לשמש שיקול מרכזי בתכנון מערכת המצלמות ובאופן השימוש השוטף בהן: על מפעילי המערכת לוודא שהפגיעה הנגרמת בעטיה לפרטיות תהיה מזערית ככל האפשר, למשל באמצעות הקפדה על מיקום התקנת המצלמות וזווית הצילום שלהן, על מספר המצלמות המותקנות ועל זמני הצילום.

עוד עוסקת ההנחייה בזכויותיו של המצולם ובסוגיות של אבטחת המידע הנקלט במערכת והגבלת השימוש בו. לגבי מקומות רגישים כגון מוסדות חינוך ואתרים בהם נוהגים להתכנס ילדים, סבורה רמו"ט שיש לנקוט בזהירות יתרה בהתקנת מצלמות. 


הצעות והערות ניתן לשלוח לדואר אלקטרוני: computers@inn.co.il