ריבית בנק ישראל ירדה ב-0.25%

ריבית בנק ישראל לחודש נובמבר ירדה ב-0.25%. ההחלטה התקבלה בניגוד לתחזיות ולאור המשך עליות המחירים בשוק הדיור הישראלי.

עדו בן פורת , י"ג בחשון תשע"ג

הריבית תרד. סטנלי פישר
הריבית תרד. סטנלי פישר
פלאש 90

ריבית בנק ישראל לחודש נובמבר ירדה ב-0.25% ותעמוד של 2%. ההחלטה התקבלה בניגוד לתחזיות ולאור המשך עליות המחירים בשוק הדיור הישראלי.

השיקולים שהביאו, בין השאר, להורדת הריבית הם המשך עליות המחירים בשוק הדיור הישראלי, ומדיניות ריבית שנועדה לבסס אינפלציה בתוך יעד של 1%-3%.

בנק ישראל פרסם כי ההחלטה להוריד את הריבית לחודש נובמבר ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 2% עקבית עם מדיניות ריבית שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית.
 
תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל, בכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין. תחזיות רבות לא צפו את הורדת הריבית. על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שיעור צמיחת התמ"ג צפוי להיות גבוה יחסית ברמה של 3.5% ב-2012 .

בנוסף, נתוני המשק אחרונים, כגון ייצוא הסחורות ונתוני המכירות ברשתות השיווק מצביעים על המשך צמיחה. הגירעון הממשלתי התרחב גם בספטמבר, אולם הקדמת הבחירות הפחיתה את רמת החששות מנתון זה.

נגיד בנק ישראל סטנלי פישר התקשר הערב לעדכן את יו"ר ועדת הכספים, ח"כ הרב משה גפני, אודות הצעדים החדשים של בנק ישראל בנושא ההגבלה על נטילת משכנתאות, בעיקר על משקיעים. ח"כ גפני אומר כי "יש להמשיך ולפעול באיזון שבין השמירה על יציבות הבנקים ונקיטת הצעדים מחשש ליצירת בועת נדל"ן לבין הענקת היכולת לזוגות צעירים ומשפחות לרכוש קורת גג לביתם" אומר גפני.

"המדינה חייבת לפעול כדי שהיעד הבסיסי של משפחות וזוגות צעירים לרכוש קורת גג, לא יהיה כה רחוק ומופרך כפי שהוא כיום" קבע.