דרישה: לאסור פרסום סקרי פריימריס

לאה פדידה, המתמודדת בפריימריס בעבודה, דורשת מיו"ר ועדת הבחירות לאסור על פרסום סקרים בנוגע לתמיכה במועמדים לרשימות השונות.

חזקי ברוך , כ' בחשון תשע"ג

פדידה ולבני
פדידה ולבני
החברות בעבודה

לאה פדידה, המתמודדת בפריימריס במפלגת העבודה, שיגרה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט אליקים רובינשטיין, מכתב בו היא דורשת ממנו לאסור על פרסום סקרים בנוגע לתמיכה במועמדים לרשימות השונות.

לדבריה, "למרות הקושי הרב בעריכת סקרים בקרב גופים בוחרים של מפלגות, עדיין יש מי שמבקשים לערוך סקרים לבחינת סיכוייהם של המועמדים השונים".

"הכוונה היא נכונה", מציינת פדידה, "אך מכיוון שבשתי המפלגות הגדולות מתמודדים קרוב ל-80 מועמדים בכל מפלגה, לא ניתן באמת להעמיד את כולם למבחן וכך נוצרת אפליה פסולה שעלולה אף לגרום נזק למועמדים שלא הוזכרו בסקר".

פדידה מוסיפה, כי "אמנם אנחנו מוזהרים שלא להאמין יתר על המידה לסקרים, אך עדיין פרסומם של סקרים במהלכם הוקראו לנשאלים רק חלק משמות המועמדים, יש בה בכדי להביא לפגיעה לא ראויה במועמדים האחרים ולמחוק אותם מתמונת ההתמודדות המוצגת בסקר, מבלי שהנשאלים יכלו לתת את דעתם לגביהם".

"נוכח העובדה שקשה עד בלתי אפשרי להקריא שמות של 80 איש לנשאל במהלך סקר, אבקשך להורות על איסור עריכת סקרים ביחס לזהות הרשימות של המפלגות השונות ובוודאי את פרסומם. אני מבינה את הקושי הטמון במתן הנחיה שכזו, אך הנזק שנגרם למועמדים שסוקר זה או אחר החליט להתעלם ממועמדותם, גדול הרבה יותר", חותמת פדידה.