בקרוב: תקנות לפיקוח על דגים שמקורם דיג ימי

משרד החקלאות מקדם תקנות לשיפור הפיקוח הבריאותי על דגים שמקורם בדיג ימי. המטרה: הבטחת בריאותם של חובבי מאכלי הדגים.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ז בחשון תשע"ג

הדגים הושמדו.
הדגים הושמדו.
למצולמים אין קשר לכתבה

משרד החקלאות מקדם תקנות לשיפור הפיקוח הבריאותי על דגים שמקורם בדיג ימי.

תקנות מגדירות- איפה מותר לדוג, באיזה כלי יש לאחסן את הדגים, באילו אמצעי קירור יש להשתמש, מה התנאים האחרים שצריכים להיות בכלי השיט ועוד.

משרד החקלאות הניח על שולחן ועדת הכלכלה של הכנסת תקנות לשיפור הפיקוח הבריאותי על דגים שמקורם בדיג ימי. נוסח התקנות גובש בתיאום עם שירות המזון והתזונה במשרד הבריאות.

בתקנות מוצע לקבוע את התנאים התברואיים לטיפול בשלל דיג בסירות דיג, בין היתר לצורך החלפת חקיקה ישנה (מנדטורית) בתחום, ולהתאימה לדרישות הבריאותיות המקובלות כיום.

כמו כן, מיועדות התקנות למנוע שיווק וצריכת דגים ובעלי חיים ימיים אחרים שמקורם באזורים מזוהמים, לשם הגנה על בריאות הציבור.

התקנות הן תולדה של רצון לשנות את החוק המנדטורי בנושא, והן הוכנו בהתאם להחלטות ה"מועצה העליונה למזון" המשותפת למשרדי החקלאות והבריאות.

התקנות טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת והן הועברו אליה לדיון.התקנות אף מאפשרות לנקוט באמצעים נגד העובר עליהן - פקיד הדיג הראשי רשאי לבטל רישיון דיג או להימנע מחידושו, אם מי שניתן לו הרישיון הפר הוראות תקנות אלה. בנוסף, לאחר אישור התקנות בכנסת, יפעל משרד החקלאות להופכן לעבירות מינהליות, כך שניתן יהיה להשית קנס על העובר עליהן.