ביהמ"ש: ההכרעה על בית עזרא - לפני הבחירות

בג"ץ דחה את בקשת המדינה לאפשר לה לעכב את ההכרעה בסוגיית בית עזרא עד לאחרי הבחירות, והורה להכריע בתוך כחודש.

שמעון כהן , כ"ט בחשון תשע"ג

בית עזרא
בית עזרא
הישוב היהודי חברון

בג"צ סרב אתמול (ג') לקבל את בקשת המדינה, לדחות את ההחלטה בפרשת בית עזרא בחברון לחודש אפריל – לאחר הבחירות. השופט אליקים רובינשטיין כתב בהחלטה כי לא מצא לנכון להיעתר לבקשת המדינה, וכי על המדינה להשיב לבג"צ עד ליום 17/12/12 – עוד לפני מועד הבחירות לכנסת.

נזכיר כי בית עזרא הוא בית בבעלות יהודית, ביתה של משפחת עזרא, בישוב היהודי בחברון. במקום היו עד שנת 2001 חנויות ערביות, שנסגרו ע"י צה"ל מטעמי ביטחון. לפני כעשר שנים נכנסו 2 משפחות יהודיות לבית, הוצא נגדן צו פינוי, והתקיים הליך משפטי בפני ועדת העררים של המנהל האזרחי.

במאי 2008 ניתן פסק הדין של ועדת העררים, הקובע כי אמנם המשפחות פלשו ומותר לפנות אותן, אך קודם לכן על המדינה להשכיר את הבית לישוב היהודי בחברון, וזאת כדי לא להותיר את הנכס שומם ומוזנח.השופטים קבעו כי "הותרת חלקה מיותמת מאדם אינה עולה בקנה אחד עם חובת האפוטרופוס כלפי הנכס".

בתשובת המדינה לבג"צ צוטט פסק הדין של ועדת העררים, הקובע כי על המדינה להשכיר את הנכס לישוב היהודי בחברון קודם לפינויו, תוך שהמדינה מציינת שפסק דין זה הינו בבחינת המלצה בלבד, שטרם הוחלט אם לאמצה.

לפני כ-3 חודשים התקיים בוועדת השרים להתיישבות ויכוח ארוך וסוער בין כל חברי הוועדה ובין המשנה ליועמ"ש עו"ד מייק בלאס: בזמן שכל השרים חברי הוועדה, לרבות שר הביטחון, שיוצג בדיון ע"י מתאם פעולות הממשלה ביו"ש האלוף דנגוט, והיועץ המשפטי של משרד הביטחון עו"ד אחז בן ארי, סברו כי יש לאמץ את פסה"ד שניתן במאי 2008 ע"י  ועדת העררים, ולהשכיר את בית עזרא לישוב היהודי בחברון, וזאת קודם לפינוי הפולשים מהבית – המשנה ליועמ"ש בלאס התנגד  לעמדה זו בתוקף רב. הויכוח התלהט, אך לא הוכרע, ועל כן הוגשו לבג"צ שוב ושוב בקשות לדחיה ולהארכת מועד – האחרונה הוגשה ביום שני האחרון, ובה התבקש בג"צ לתת ארכה עד ליום 1/4/13. כאמור, השופט רובינשטיין סרב לקבל את בקשת הדחיה, וחייב את המדינה להשיב לבג"צ עוד לפני הבחירות.

מהישוב היהודי בחברון נמסר: "מדובר בשעת מבחן לממשלה. הגיע הזמן שהממשלה תפסיק לגרור רגליים, תכבד את פסק הדין ואת זכויות הקניין של יהודים בחברון, ותחדל מלשמש קבלן הפינוי וההרס של שלום עכשיו".