שוב ושוב מחוללת אנדרטת הבקעה

באנדרטת הבקעה חקוקים שמותיהם של מאות חללי צה"ל. שוב ושוב מגיעים למקום בדואים ומחללים את המקום.

שמעון כהן , י"א בכסלו תשע"ג

אנדרטת הבקעה
אנדרטת הבקעה
שמעון אונגר

מדריך הטיולים שמעון אונגר מגיע פעמים רבות לסיורים באזור בקעת הירדן, ושוב ושוב הוא רואה כיצד אנדרטאות שהוצבו לזכר חללי צה"ל מושחתות בידי אלמונים.

בשיחה עמו מספר אונגר על שתי אנדרטאות שזוכות שוב ושוב לביקורם של המשחיתים – אנדרטת הבקעה ואנדרטת המערה. באנדרטת המערה, כך מספר אונגר, הוצב שלט הסברה והנצחה המתאר את קרבות המרדפים באזור מערות בקעת הירדן ולצידה שתלו המשפחות חורשה בה יוכלו לפוש המבקרים באזור והמבקשים לשמוע מעט מורשת קרב מסוף שנות השישים.

לוח ההנצחה שבו מתואר הקרב שהתחולל במקום הושחת, ולא בפעם הראשונה. מעת לעת מגיעים אנשי ההנצחה, מתקנים את הלוח אך המשחיתים חוזרים אליו ומבצעים את מה שהם יודעים לעשות מזה שנים – להרוס ולהשחית. בנוסף החליטו בדואים שהגיעו למקום שהחורשה שניטעה במקום לטובת המבקרים טובה עבור העיזים שלהם, הם גידרו חלק ניכר מהחורשה ובתוכה לוח ההנצחה והפכו את המתחם לדיר...

במערכת הביטחון, ממשיך ומספר אונגר, הוחלט להקשות על המשחיתים ובמקום לוח ההסבר המתכתי הציבו אנדרטה מבזלת. לתומם חשבו האחראים על ההנצחה ואתרי המורשת שאם לא תהיה במקום מתכת לא תהיה למשחיתים עילה להשחית ולגנוב מתכות, אבל אלה מצאו את דרכם להרוס ובכל הזדמנות הם מנתצים את פינות הבזלת שבאנדרטה.

כאמור, ההרס וההשחתה היו גם לנחלת האנדרטה הסמוכה, אנדרטת הבקעה. בביקורו האחרון במקום, אך בשבוע שעבר, ראה אונגר כיצד עשרות משמות החללים שעל קיר האנדרטה נעקרו ממקומם. "יש במקום כמאתיים או שלוש מאות שמות ממתכת. הם עקרו עשרות מהם", הוא מספר ומדגיש שאין מדובר בפעם היחידה או הראשונה. מתוך עשר הפעמים האחרונות שבהן ביקר במקום בשלוש מהן היו סימני ההשחתה ועקירת השמות במקום, כלומר היה מי ששיפץ ומנגד היה מי ששב והרס.

אונגר מציין שאין מדובר בלוחות מתכת גדולות אלא בשמות הכתובים באותיות ברזל. "אין ספק שהם לא עושים את זה כדי לגנוב את המתכת אלא כדי לפגוע ולהתריס". כשאני שואל אותו אם יש פתרון הוא מגחך: "יש פתרון? יש לך ספק שיש פתרון? צריך לטפל בשורש הבעיה ואם הבעיה היא שמגיעים לשם בדואים צריך למנוע מהם להתקרב. מאוד פשוט".