מסתמן: כתב אישום נגד שחם

המחלקה לחקירות שוטרים הודיעה לניצב ניסו שחם כי בתום החקירה בעניינו נשקלת האפשרות להגיש נגדו כתב אישום חמור.

עוזי ברוך , י"ד בכסלו תשע"ג

לא ידוע כי אין תלונות. שחם
לא ידוע כי אין תלונות. שחם
פלאש 90

המחלקה לחקירות שוטרים הודיעה היום לבאי כוחו של ניצב ניסו שחם כי בתום החקירה נשקלת האפשרות להגיש נגדו כתב אישום בחשד לביצוע עבירות של מרמה והפרת אמונים, מעשים מגונים והטרדה מינית, בפרשה בה מעורבות תשע שוטרות.

במשרד המשפטים ציינו כי על פי ממצאי החקירה, חשוד ניצב שחם בכך שבמהלך שירותו כקצין בכיר במשטרת ישראל בתפקידים פיקודיים בכירים, עשה שימוש במעמדו כדי לפרוש חסות על שוטרות צעירות, רובן בדרגות נמוכות, בתפקידים זוטרים ובפער גילאים משמעותי ממנו, שהיו כפופות אליו, וניהל עמן קשרים מיניים, בהסכמתן, אך בניגוד לחובות ולכללים החלים עליו כקצין משטרה בכיר וכמפקד.

על פי החשד, למרות קשריו עם השוטרות הזוטרות בהווה או בעבר, לא נמנע ניצב שחם מלדון בעניינן בהזדמנויות שונות, בתוקף תפקידו, ולקבל החלטות בבקשות שונות שהגישו, מי לאיוש תפקיד בו חפצה, מי ליציאה ללימודים, מי לשינוי מקום השירות וכיוב', כשהחלטותיו מנוגדות לעיתים לעמדת מפקדיהן הישירים של השוטרות, שאף הם היו כפופים לו; על פי החשד, ניצב שחם פעל לכאורה באותם מקרים כשהוא במצב של ניגוד עניינים, מבלי לדווח לממונים עליו על נגיעתו האישית בדבר, באופן שיש בו כדי לפגוע באמון השוטרים במפקדיהם, בתדמיתה של משטרת ישראל ובאמון הציבור בה.

עוד מציינים במשרד כי לא נמצאו ראיות מספיקות לכך שהסכמתן של השוטרות לקשר הבעייתי הושגה עקב ניצול יחסי מרות, אך לנוכח הצטברות המעשים, מעמדו הרם של הקצין ומעורבותו המקצועית בענייני השוטרות, תוך ניגוד עניינים לכאורי, התגבש חשד לביצוע עבירות פליליות של מרמה והפרת אמונים בגזרה זו של הפרשה.

כמו כן העלו ממצאי החקירה בחלק נוסף של הפרשה חשד, כי בארבע שוטרות זוטרות, הכפופות אליו במישרין או בעקיפין, ביצע ניצב שחם מעשים מגונים או כאלה העולים כדי הטרדה מינית, בין בהסכמתן הנחזית של השוטרות תוך ניצול יחסי מרות, ובין שלא בהסכמתן ובניגוד לרצונן.
במחלקה לחקירות שוטרים מציינים כי ניצב שחם, שהחליט עם תחילת החקירה לצאת לחופשה, ובהמשך פרש מתפקידו כמפקד מחוז ירושלים, שיתף פעולה בחקירתו והשיב על עיקר שאלות החוקרים. החקירה נוהלה באופן דיסקרטי תחת צו איסור פרסום, האוסר פרסום כל פרט שיש בו כדי לחשוף את פרטי השוטרות.