בקרוב: ערבויות לטיפול בנזקי קידוחים

משרד האנרגיה והמים יקים קרן יעודית שתצבור את כספי הערבויות שיחולטו, לצורך תיקון הנזקים וביצוע פעולות לתיקון ובחינת מאגרי נפט.

נתנאל כ"ץ , כ"ה בכסלו תשע"ג

אסדת קידוח. אילוסטרציה
אסדת קידוח. אילוסטרציה
פלאש 90

בעלי רישיונות לחיפושי גז טבעי ונפט ובעלי חזקות, יחויבו להגיש ערבויות למניעת נזקים, העלולים להיגרם עקב פעילותו של בעל הזכות במהלך ביצוע תוכנית העבודה.

המדובר הוא בכל נזק אשר עלול להיגרם מאי ביצוע של נטישת קידוח כראוי בעת סיומו.

משרד האנריגה והמים יפעל להקמת קרן ייעודית, אשר תצבור את כספי הערבויות שיחולטו לצורך תיקון הנזקים ולצורך ביצוע פעולות לתיקון ובחינת מאגרי נפט.

לפני מתן אישור הקידוח על ידי הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים, וכתנאי למתן האישור יידרש בעל זכות החיפוש להפקיד ערבות בנקאית אוטונומית באגף הנפט במינהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה והמים.

ההחלטה, אשר התקבלה במשרד האנרגיה והמים ועלתה לדיון במועצת הנפט האחרונה, התקבלה על  מנת להגביר ולהדק את הפיקוח והאכיפה בתחום ולאור חשיבותו העצומה של ענף חיפושי הנפט והגז הטבעי למשק הישראלי. ההחלטה התקבלה במסגרת הסמכויות הקיימות לממונה על ענייני הנפט ובהתאם לחוק הנפט, התשי"ב- 1952.

ערבויות הנזקים לקידוחים בים, ללא הבדל בעומק המים עד לקרקעית הים וללא הבדל בעומק המתוכנן של הקידוח, יעמדו על לפחות 10 מיליון דולר. ערבות הנזקים לחזקות ביבשה ובים, ייקבעו באופן פרטני על ידי הממונה לענייני הנפט בהתאם לתוכנית הפיתוח וההפקה. ערבויות הנזקים לקידוחים ביבשה יעמדו על לפחות 100 אלף דולר לקידוח בעומק שאינו עולה על 1,000 מטר, ולפחות 250 אלף דולר לקידוח בעומק העולה על 1,000 מטר.

הערבות תוחזר לבעל זכות הנפט במידה וביצע את הקידוח, ביצע את נטישתו של הקידוח בהצלחה ולפי הוראות הממונה והוכח שלא נגרם כל נזק לסביבה. הממונה רשאי לחלט את ערבות הנזקים כולה או מקצתה במידה והחברה גרמה נזקים המחייבים את התערבותו של הממונה.

במשרד מציינים, כי מדובר בסדרה שנייה של הנחיות, מתוך מכלול רחב של הנחיות, אשר יובילו להגברת הפיקוח והבקרה וכן לשמירה על הסביבה. לשם כך, פועל משרד האנרגיה והמים במנגנון משולש, הכולל: ערבות ביצוע (שפורסמו באוקטובר), ערבות נזקים ופוליסות ביטוח. במועצות הנפט הקרובות יובאו לדיון הנחיות לפוליסות ביטוח. טיוטת ההנחיות פורסמה לקבלת התייחסות הציבור באתר משרד האנרגיה והמים.

לדברי שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו, "בזכות ההנחיות הסביבתיות המחמירות אותן יזם משרד האנרגיה והמים, חלה מהפכה בהליכי אישור קידוחים בישראל. חברות הנפט והגז הטבעי כפופות כיום להוראות קפדניות, שנועדו לשמור על הסביבה.  חיוב בעלי רישיונות וחזקות להגיש ערבויות למניעת נזקים והקמת הקרן הייעודית, יסייעו להבטיח במיוחד לאור התנופה שחלה בשנים האחרונות בחיפושים ובקידוחים, שהאינטרסים הסביבתיים יזכו להגנה ולתעודת ביטוח מקיפה למקרה של תקלה".