הוטרינרים במשחטת תנובה הוזמנו לשימוע

פקחי הפיצו"ח יחד עם יחידת הונאה צפון במשטרה הגיעו הבוקר (שלישי) למפעל 'אדום אדום' לחיפוש והחרמת "הכלים" ששימשו להתעללות בבקר.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ז בכסלו תשע"ג

סכנה? חלקי בשר
סכנה? חלקי בשר
פלאש 90

יחידת הפיצו"ח (פיקוח חי וצומח) של משרד החקלאות פתחה כבר בסוף השבוע בחקירה בשיתוף משטרת בית שאן, בעקבות ממצאי תחקיר כלבוטק על הנעשה במשחטת 'אדום אדום' של תנובה.

פקחי הפיצו"ח יחד עם יחידת הונאה צפון במשטרה הגיעו הבוקר (שלישי) למפעל לחיפוש והחרמת "הכלים" ששימשו לביצוע העבירות, כדוגמת: השוקר, המקלות, החבלים והרצועות, לאחר שאמש בית משפט השלום בטבריה הוציא צו חיפוש למפעל לבקשת משרד החקלאות.

לאחר החיפוש החל צוות החקירה, המשותף לפקחי משרד החקלאות ויחידת הונאה צפון במשטרה, לחקור את כלל העובדים במפעל, הן הזוטרים והן המנהלים שקשורים ישירות ובעקיפין לאירוע. צוות החקירה אף קיבל מ"כלבוטק" את הסרט המלא שישמש כראייה עיקרית בחקירה. בנוסף, יגבו פקחי הפיצו"ח של משרד החקלאות עדות מתחקירן "כלבוטק". החקירה נמשכת.

ארבעת הרופאים הווטרינריים של בית המטבחיים של תנובה בבית שאן זומנו ביום חמישי הקרוב (13.12) לשימוע בפני מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות. הליך השימוע הוא הליך מקדמי בטרם מתקבלת החלטה האם ינקטו צעדים נגד הרופאים הווטרינריים האם כן אילו צעדים. השימוע מאפשר לרופאים להציג את גרסתם לדברים שתועדו במצלמת "כלבוטק".

מנהל השירותים הווטרינריים הוא הגורם המוסמך על פי חוק להחליט על ביטול הסכמה להעסקת רופא וטרינר בבית מטבחיים. בטרם יוחלט האם לבטל את הסכמת מנהל השירותים הווטרינריים להעסקת ארבעת הרופאים בבית המטבחיים הם זומנו לשימוע כאמור.

ההחלטה על הליך שימוע התקבלה מתוך תחקיר "כלבוטק" ממנו עולה כי, לכאורה, לא קיימו הרופאים הווטרינריים את חובת הפיקוח ואת הוראות השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות לצורך שמירה על בריאות הציבור ולמניעת צער בעלי חיים.

במקביל לשימוע יקיימו השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ביום חמישי הקרוב (13.12) כנס חירום של כל מנהלי ורופאי בתי מטבחיים בישראל בנוכחות מנהל השירותים הווטרינריים, ד"ר נדב גלאון, הממונה על פי חוק צער בעלי חיים במשרד החקלאות, ד"ר דגנית בן דב ורופא ראשי לבתי מטבחיים בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, ד"ר מוחמד עבדאל-חלק, לצורך ריענון נהלים.

עוד הוחלט בעקבות התחקיר, על מנת להגביר את רמת הפיקוח והאכיפה, לחייב בתי מטבחיים בכל הארץ להתקין מצלמות מעקב מרחוק על הנעשה בבתי מטבחיים, כתנאי להפעלתו.

במקביל, דרש מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות כתנאי לחידוש השחיטה, כי שני תדריכי חירום יבוצעו במפעל תנובה על  ידי הרופא הווטרינר הראשי לבתי מטבחיים של השירותים הווטרינריים, ד"ר עבדאל-חלק. הראשון בוצע כבר למחרת שידור התחקיר ביום שישי (7.12), בפני רופאי בית המטבחיים של תנובה. השני בוצע ביום ראשון (9.12) בפני רופאי בית המטבחיים, מנהלי המפעל וצוותי הפריקה והשחיטה של בית המטבחיים.

בתדרוכים רועננו נהלי העבודה והפיקוח ובכללם הנוהל האוסר הכאה, דחיפה ודחיסה של בקר, ניתנה הוראה להרחקת כל המקלות (מפלסטיק ועץ) שהעובדים השתמשו בהם להכאת בעלי החיים, הובהר כי על המפעל להודיע לרופאים המפקחים על בקר רובץ טרם הגעתו לבית המטבחיים, וכן הובהר כי חובה על אחד מהרופאים המפקחים להיות נוכח בזמן העברת בקר רובץ לבית המטבחיים.

הובהר כי מעתה השוקר החשמלי יוחזק רק ברשות הרופא המפקח, והשימוש בו (במקרים קיצוניים ביותר), וכן הטיפול בבהמות רובצות יהיה רק בהוראת ובנוכחות רופאי בית המטבחיים.

לדברי מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, ד"ר נדב גלאון, "השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מזועזעים מהפרטים שנחשפו בתחקיר "כלבוטק". מיד לאחר שידור התוכנית, כבר למחרת בבוקר, ביצע המשרד מספר פעולות על מנת למגר את התופעה הקשה שנחשפה, כדוגמת תדריכי חירום במפעל והנחייה לא לעשות שימוש בשוקר חשמלי אלא במקרים קיצוניים וגם אז בהוראת ובנוכחות רופא בית המטבחיים. השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות פועלים ללא לאות על מנת למנוע הישנות מקרים כאלו בעתיד".