ממציאי כיפת ברזל ידרשו זכויות פטנט?

מומחית לזכויות פטנטים מעריכה כי מפתחי 'כיפת ברזל' עשויים לדרוש תגמולים על המצאתם במידה ותימכר לחו"ל, ומציעה דרכי התמודדות.

שמעון כהן , ג' בטבת תשע"ג

מערכת "כיפת ברזל"
מערכת "כיפת ברזל"
משרד הביטחון

מערכת 'כיפת ברזל' זוכה לתשומת לב בינלאומית ובקרוב היא צפויה להיות משווקת למדינות נוספות מעבר לארה"ב וישראל. אפשרות שיווקה של המערכת מעלה שאלות בדבר זכויות היוצרים של מפתחיה. ביומן ערוץ 7 שוחחנו עם מומחית בנושא, עו"ד נעמי אסיא.

עיקרה של השאלה מתחדד לנוכח היות המערכת משלבת בתוכה מספר לא מבוטלת של המצאות יחידאיות שאינן מוכרות במערכות מקבילות. לדברי עו"ד אסיא הכרעת בית המשפט העליון שהתקבלה באחרונה בסוגיה אחרת הופכת את הדרישה לתמלוגים על הפיתוחים וההמצאות שבמערכת לדרישה לגיטימית.

את פסיקתו קבע בית המשפט העליון בעניין עתירתו של ד"ר באייר שפיתוחים והמצאות שהמציאו נמכרו. הוא אמנם היה חתום על מסמך ויתור על זכויותיו, מסמך המקובל בחברות הייטק, אך בית המשפט קבע כי למרות החתימה על מסמך זה הוא יהיה זכאי לתמלוגים על המצאותיו.

יצוין כי בית המשפט העליון הפך בהכרעתו זו החלטה של ערכאה נמוכה יותר שצידדה דווקא בעמדת החברה בה עבד ד"ר באייר. על פי ההחלטה הראשונית החתימה על מסמך הויתור בעינה עומדת ולבאייר אין זכויות על המצאותיו, אך כאמור ביהמ"ש העליון דחה הכרעה זו.

לדבריה של עו"ד אסיא מדובר בהכרעה מדאיגה מבחינתן של חברות הייטק ועליהן להיערך בהתאם. היא ממליצה לחברות שכאלה לתגמל את עובדיהן בכמה אלפי שקלים על המצאות ובכך גם יעודדו עובדים להתאמץ בפיתוח המצאות מיוחדות וגם ייחסך הויכוח המאוחר סביב תגמולים במקרה של מכירה עתידית.

עו"ד אסיא סבורה שגם במקרה 'כיפת ברזל' יש לנהוג בדרך זו, לתגמל את הממציאים ולמנוע תביעות עתידיות. היא מציינת כי על פי חוק הפטנטים הישראלי חל על כל ההמצאות והפטנטים שיש להם שימוש ביטחוני, חיסיון אוטומטי עד אשר מסחורם ייבדק על ידי משרד הביטחון. במקרה וההמצאה תימצא ככזו שלא ניתן לסחור בה, מפני שמסחור כזה עלול לפגוע בביטחון המדינה יזכה הממציא לפיצוי, על פי רוב, נמוך יחסית.

לדבריה למרות שבפטנטים ובהמצאות בעלי שימוש צבאי חל חיסיון אוטומטי על מסחורם, ייתכן מצב בו מהנדסים וממציאים שהיו שותפים בפיתוח 'כיפת ברזל', יוכלו ליהנות מתמלוגים או פיצויים, כאשר המערכת תימכר לארצות נוספות.

כאמור, חיזוק לדבריה מוצאת אסיא בהכרעת בית המשפט בעניינו של ד"ר באייר. לדבריה קביעה זו של ביהמ"ש העליון תקפה גם אם מדובר באמצאה שיש לה שימוש צבאי, וגם אם שר הביטחון מטיל עליה חיסיון.