המדינה לבג"ץ:
המשפחות היהודיות יפונו מ"בית עזרא"

פרקליטות המדינה הגישה לבג"ץ את תגובתה הסופית בנוגע ל"בית עזרא". בפרקליטות אומרים כי תישקל העברת המבנה לשימושו של הישוב היהודי.

שלמה פיוטרקובסקי , ד' בטבת תשע"ג

בית עזרא
בית עזרא
חזקי עזרא

פינוי המשפחות היהודיות מ-2 חנויות במתחם בית עזרא בחברון יתבצע עד 24 באפריל, כך הודיעה המדינה לבג"ץ בתשובה שהוגשה על ידי פרקליטות המדינה.

הפרקליטות אומרת עוד, כי בימים אלו נשקלת האפשרות להעביר את החנויות לשימוש ציבורי של היישוב היהודי בעיר, אולם הפינוי איננו מותנה בביצוע ההעברה הזו.

בפרקליטות מדגישים עוד, כי במידה שיוחלט על העברת המבנה לשימושו של הישוב היהודי בחברון תימסר על כך הודעה לעותרים הפלסטינים שלושים יום קודם לכן על מנת שיוכלו לעתור נגד ההחלטה.

בישוב היהודי בחברון אומרים בתגובה להודעת הפרקליטות, כי "מצער מאד שהממשלה נכנעת שוב לגורמי השמאל בפרקליטות, מאמצת שוב את עמדת שלום עכשיו ומגרשת שוב יהודים מבית יהודי בחברון. כשמנגד נמשכת גרירת הרגליים בנוגע לביצוע פסק הדין ההגיוני והצודק של ועדת העררים".

נציין כי בית עזרא שבחברון היה שייך ליהודים, אשר החזיקו בו במשך שנים ארוכות עד לכיבוש העיר בשנת תש"ח על ידי הירדנים.

הממונה הירדני על הרכוש הנטוש השכיר את הבית לתושבים ערבים מהעיר שפתחו בו חנויות, ולאחר כיבוש העיר בשנת תשכ"ז על ידי צה"ל נקבע כי לתושבים הערבים מעמד של "דייר מוגן" ועל כן בעליו היהודים של הנכס אינם רשאים לקבל אותו לחזקתם.

בשנת 2001 פונה הבית מיושביו הערבים יחד עם חנויות השוק, ובני משפחת עזרא שהבית שייך להם ביקשו להשיבו לידיהם. משלא נענו התירו בני המשפחה לתושבים מהישוב היהודי בחברון לפלוש לבית.

המנהל האזרחי קבע כי יש לפנות את התושבים שפלשו לבית, אך ועדת העררים הצבאית לה הוגש ערר על ההחלטה, קבעה כי במקביל לפינוי המשפחות שפלשו אין כל מניעה להשכיר את הדירות לתושבי הישוב היהודי בחברון אשר יכנסו לבתים במקום הפולשים.

במקביל הוגשה על ידי תנועת שלום עכשיו עתירה לבג"ץ, בדרישה לפנות את הבית מיושביו היהודים ולהותירו ריק, זאת על מנת לשמור על זכויותיהם של הדיירים הערבים שגרו בו.

למרות קביעת ועדת העררים הצבאית, מוסד מעין שיפוטי היושב כערכאת ערעור על החלטות פקידי המנהל האזרחי, טען המשנה ליועמ"ש מייק בלאס כי מדובר בגוף צבאי פנימי שהחלטותיו הן בגדר המלצות בלבד, ועל כן טען כי המדינה איננה מחוייבת להן ורשאית ואף מחוייבת להורות על פינוי הבית ללא תנאי.

ועדת השופט לוי לעומת זאת, קבעה כי ועדת העררים היא גוף שיפוטי ועל כן יש לחזק את מעמדה ולהבטיח את חוסר תלותה בגורמי הצבא מטעמם היא פועלת.