מחזיק אייפון? צא החוצה מבית הכנסת

ארגון בשם 'הצלת הדורות - בהכוונת גדולי ומאורי הדור' מתכוון לצאת במלחמה נגד מתפללים שיכניסו לבית הכנסת סלולארי שאינו מאושר

חיים לב , ט"ז בטבת תשע"ג

אייפון S4
אייפון S4
יח"צ

המאבק נגד האייפונים בציבור החרדי מחריף: בבתי הכנסת בביתר עילית פורסמה מודעה בסוף השבוע האחרון המספרת כי ארגון בשם 'הצלת הדורות - בהכוונת גדולי ומאורי הדור' מתכוון לצאת במלחמת חורמה נגד מתפללים שיכניסו לבית הכנסת סלולארי שאינו מאושר.

"היות ולדאבוננו פשה הנגע בתוך מחננו של האייפון, בלקברי ודומיהם, שנאסרו על ידי כל גדולי ישראל, עד כדי כך שמחזיקי המכשירים הללו אינם מתביישים לבוא בקהל ה' ולא עוד אלא שמוציאים את זה בריש גלי בשטיבלאך ובשאר מקומות ציבוריים, ללא פוצה פה ומצפצף, לכן הוחלט כעצת הרבנים להקים 'ועד פעולה' לצאת למערכה אדירה ולהילחם בכל תוקף נגד פרצה זו בכל אופן שהוא".

במודעה אף מבהירים ראשי הארגון את דרך הפעולה שבהם מתכוונים לנקוט ה"משגיחים" מטעמם.

א. להעמיד בכל בית כנסת ובית מדרש של כל קהילה וקהילה ממונים שיהיו אחראים לגשת לכל אחד ואחד שמכניס את המכשיר לבית הכנסת, ולדרוש ממנו בכל תוקף שיעזוב את המקום. ואין צריך לומר שלא יתנו להם 'עליות' או לגשת לעמוד אפילו ביום היארצייט של הוריהם".

ב. לדווח בכל תלמודי התורה של ילדי התשב"ר ובתי החינוך של בנות ישראל בעירנו על הורים שמחזיקים בזה, לבל ילמדו ילדיהם עם ילדינו, ובכלל זה להודיע בשער בת רבים על המוסדות שלא משתפים פעולה בניגוד לדעת גדולי ישראל".

על פי המודעה בימים הקרובים ייערך כינוס ראשון של עסקני הארגון במטרה להרחיב את השורות בדמות מתנדבים שיצטרפו לסייע לפעילות הארגון.


הצעות והערות ניתן לשלוח לדואר אלקטרוני: computers@inn.co.il