לחזק את הצרכן בבירוקרטיה מול החברות הגדולות

2 הצעות החוק העוסקות בגבייה מוטעית בכרטיסי אשראי ובפירוט שנתי ללקוחות על תשלומים קבועים, ייכנסו מחר לתוקף.

חזקי ברוך , י"ח בטבת תשע"ג

כרטיס אשראי
כרטיס אשראי
מירים

שני חוקים צרכניים-חברתיים חדשים בנוגע לחברות האשראי ייכנסו מחר (שלישי) לתוקף.

החוקים שיזמו חברי הכנסת, הרב משה גפני והרב אורי מקלב (יהדות התורה), הינם הצעות החוק העוסקות בגבייה מוטעית בכרטיסי אשראי ובפירוט שנתי ללקוחות על תשלומים קבועים בהוראות קבע בכרטיסי אשראי.

על פי החוק הראשון, יחויבו העוסקים ונותני השירות בתחומים כמו חשמל, טלפון, גז, חברות סלולר ומים ועוד, לספק ללקוחותיהם סיכום שנתי, בדומה לטופס 106 הניתן על ידי המעסיק לעובד בכל שנה, כדי שיוכלו לעקוב אחר תשלומיהם לאורך כל השנה ואת יתרת החובות בשל אותם חיובים.

עם אישור החוק אמר ח"כ הרב אורי מקלב כי החוק יסייע לצרכנים שיקבלו ריכוז של כל החיובים והתשלומים שבוצעו במהלך השנה ויוכלו לבדוק ולהשוות תשלומי כל השנה במבט אחד, כך גם יוכלו לדעת את הרגלי הצריכה שלהם גם ביחס לשנה שעברה ולנהל את הוצאותיהם.

החוק השני מחייב את חברות האשראי והבנקים להשיב לצרכנים בתוך ארבעה ימי עסקים את כספם, במקרה של חיוב עודף בהוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי, בתוספת הצמדה וריבית ובתוסף תשלום של 16 שקלים בגין הוצאות הצרכן. במידה וסכום ההחזר בתוספת ההצמדה וריבית ובתוספת התשלום בשל הוצאות הצרכן יהיה נמוך מ-50 שקלים, יהיה העוסק רשאי לזכות את הצרכן במועד החיוב הבא, ובלבד שהודעת התשלום לעניין אותו חיוב, תישלח לצרכן בתוך 30 ימים מתום עשרת הימים שעומדים לרשות העוסק לבירור טענת הצרכן.

לדברי מציעי החוק, פעמים רבות מחויב חשבונו של הצרכן בסכום גבוה מהסכום שהעסק היה רשאי לגבות בהתאם לתנאי ההתקשרות בין הצדדים, ועל מנת להקל על הביורוקרטיה שבזיכוי על חיוב עודף, הוחלט להגביל את החברות לארבעה ימי עסקים ולחייבם בהוצאות החריגות.

בנוסף, תוקן סעיף הפיצויים. לדוגמה נקבע כי בית המשפט יהיה רשאי לפסוק לצרכן פיצויים שאינם תלויים בנזק, בסכום שלא יעלה על 10,000 שקלים, אם צרכן פנה לעוסק וטען בפניו שהוא גבה ממנו סכום עודף, והעוסק לא פעל בהתאם להוראות האמורות ולא השיב לצרכן את סכום ההחזר שאכן מגיע לו.

"מדובר בשתי בשורות בעלות משמעות רבה לכלל הציבור ולכל צרכן באשר הוא", אומר ח"כ הרב אורי מקלב. "החוקים החברתיים הללו יאפשרו ללקוחות לעקוב אחר החשבון שלהם והחיובים הקבועים לא יהיו נסתרים ועלומים. ובמידה והלקוח יהיה זכאי להחזר הוא יקבל אותו באופן מיידי. החוקים הללו באו לחזק את ידו של הצרכן בבירוקרטיה מול החברות הגדולות במשק שהשתמשו עד כה בכוחן ורמסו את זכויותיו של האזרח הקטן. על 'הרשות לסחר הוגן' לא רק לפרסם את החוקים החדשים כפי שעשתה אלא גם לאכוף אותם לטובת הציבור".

לשני החוקים שאושרו במהלך השנה האחרונה במליאת הכנסת היו שותפים גם חברי הכנסת כרמל שאמה ויריב לוין (ליכוד).