בעקבות התלונה: הגרלה על שיבוץ שידורי תעמולה

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט רובינשטיין, הורה לשנות את הנוהג שרווח לאורך 18 מערכות הבחירות בנוגע לשיבוץ שידורי התעמולה.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ט בטבת תשע"ג

אלדד יניב
אלדד יניב
פלאש90

רשימת "ארץ חדשה" פנתה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית וערערה על אופן שיבוץ הרשימות לשידורי התעמולה בטלוויזיה וברדיו וביקשה לקבל את הקריטריונים לפיהם משובצות הרשימות לשידורים.

השופט רובינשטיין, קיבל את הטענות, וכתב בהחלטתו, כי "... במערכות בחירות קודמות, ועד מערכת הבחירות הנוכחית, נקבעו מיקומי הרשימות בתשדירי הבחירות בטלוויזיה וברדיו על ידי נציגי הרשימות הגדולות, אשר קבעו את סדר שידור התשדירים, ובכלל זאת את הרשימה שתפתח וזו שתסיים את יום השידורים".

לדבריו, "עד לשנת 2003 היה נהוג, כי ביום השידורים הראשון תשדרנה רשימות אשר הוגשו על ידי מפלגות המיוצגות על ידי סיעות בכנסת היוצאת, אולם משנת 2003 – בהחלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16, השופט (בתארו אז) מ' חשין, השתנה נוהג זה, וכל רשימה החפצה בכך משדרת ביום השידורים הראשון; אופן קביעת סדר התשדירים לא השתנה".

השופט ציין, כי "אף השנה נקבע הסדר בראשונה על פי המסורת האמורה בידי ועדת המשנה לשידורים (סגני יושב ראש הוועדה). סברתי לאחר הבדיקה כי ראוי לאפשר (ככל הניתן) שויוניות בנושא הרצף. נזכור כי מתחילה – על פי קביעת המחוקק – יתרון משמעותי לרשימות המיוצגות על ידי סיעות בכנסת היוצאת, על פי גודלן".

לאור זאת קבע השופט רובינשטיין, כי "לאחר ששקלתי את הדברים ואת העמדות שהובעו, לא ראיתי טעם משפטי להנצחת ההסדר ששרר, והחלטתי מכוח הסמכות הנתונה לי לפי חוק דרכי תעמולה כי הדרך ההוגנת והשוויונית ביותר לקביעת סדר שידור התשדירים היא באמצעות עריכת הגרלה. ההגרלה תיערך הן באשר לזהות הרשימות הפותחות והמסיימות כל משבצת שידור נתונה, והן באשר לרצף השידורים בין תשדיר הפתיחה ותשדיר הסגירה".

בעקבות ההחלטה תיערך בועדת הבחירות המרכזית הגרלה לקביעת סדר התשדירים.