ההסתדרות ופלאפון יספרו יחד את טפסי ההצטרפות

הנהלת פלאפון וההסתדרות הסכימו על הדרך בה יספרו טפסי ההצטרפות של עובדי החברה להסתדרות, לשם הכרעה בשאלת היציגות.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ד בטבת תשע"ג

הפגנת עובדי בזק ופלאפון
הפגנת עובדי בזק ופלאפון
יח"צ

הנהלת פלאפון וההסתדרות הודיעו היום, כי הושגה הסכמה בין הצדדים לגבי ספירת טפסי ההצטרפות להסתדרות מקרב עובדי החברה.

מתוך רצון לקצר את התהליך, מנכ"ל פלאפון, גיל שרון, ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, אבי ניסנקורן, סיכמו כי ספירת טפסי ההצטרפות להסתדרות של עובדי החברה תחל בשעות הקרובות.

ההסכמה בין השניים התקבלה בהתאם להחלטות שאושרו בשבוע שעבר בעניין חוקת ההסתדרות בנושא הצטרפות חברים להסתדרות בהתארגנות ראשונית.

בית הדין הארצי לעבודה קבע בשבוע שעבר, כי למעסיק אין שום זכות להתערב או להביע את דעתו בהתארגנות עובדים ראשונית. בכך קיבל ביה"ד את עמדת ההסתדרות שאליה הצטרף גם היועמ"ש של הממשלה.

שופטי בית הדין לעבודה כתבו בפסק הדין, "ניתן בזה סעד זמני כללי לפיו פלאפון תימנע מפעולות לסיכול ההתארגנות ומהשפעה על עובדיה ולא תנקוט בכל פעולה, בין בהתבטאות, בין במעשה ובין במחדל, העלולים לפגוע במימוש זכות העובדים להתארגנות, לרבות אמצעי משמעת, השעיה פיטורים וכיוצ"ב, על רקע מימוש זכות ההתארגנות של העובדים".

עוד קבעו השופטים כי "החברה לא תקיים מעקב אחר העובדים שהתארגנו, או אחר עובדים שבחרו שלא להתארגן, בדרך של ניהול רשימות או אחרת".