"לצרף נשים לבחירת המועמד לרב הראשי"

יו"ר אמונה, ליאורה מינקה, דורשת לצרף נשים לגוף אשר יבחר את המועמד המוסכם מטעם הציונות הדתית לתפקיד הרב הראשי לישראל.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ה בטבת תשע"ג

ליאורה מינקה
ליאורה מינקה
אתר אמונה

תנועת האישה הדתית-לאומית דורשת לפעול לשיתוף מלא של נשים בהליכים לקראת גיבוש המלצת הציונות הדתית על מועמד מוסכם למשרת הרב הראשי לישראל.

בפנייה ליו"ר הבית היהודי ולחברי הרשימה ציינה יו"ר אמונה, ליאור מינקה, כי בימים אלה מתגבש גוף שמתיימר לבחון ולהמליץ על מועמד מוסכם של הציונות הדתית למשרת הרב הראשי לישראל, וככל הידוע, לפחות בשלב זה שבו חשאיות אופפת את קיומו, נשים אינן כלולות בו.

"המציאות הפוליטית של השנים האחרונות גרמה לכרסום עצוב בדמותה ובמעמדה של הרבנות הראשית לישראל, וכן פגמה באופיין ובדרכי עבודתן של רבנויות הערים ברחבי הארץ, שכיפתן הסרוגה נפרמה והושחרה. משום כך, מצאנו עידוד רב בכוונה המוצהרת של נציגי 'הבית היהודי' להעמיד מטרה זו בעדיפות גבוהה ולשוב לשאת בגאון את אחד מדגליה המרכזיים של הציונות הדתית במדינת ישראל" כותבת ליאורה מינקה, יו"ר "אמונה".

"אנו חייבים להיות נאמנים לעצמנו ולא לסטות מדרך המלך של הציונות הדתית. משמעותה של נאמנות ערכית זו היא שיתוף נשים מלכתחילה באופן מובהק, בצורה גלויה ובהבנה מלאה. כידוע, נשים נמנות גם (ולא רק) על הגוף הבוחר את רבני הערים ואת הרבנים הראשיים לישראל. שם אמנם צפוי עוד מאבק על השיעור ועל המשקל היחסי, אבל על העיקרון אין כבר עוררין. רק בשנה האחרונה עיכב בג"צ את דיוני הוועדה למינוי דיינים, בדיוק בשל אותה סיבה: היעדר נשים. הדברים מוסכמים ונטמעים אט-אט במערכות החברה והמדינה, ודווקא אצלנו, בפורום פנימי, לא ניתן להם ביטוי ממשי? אך טבעי ומתבקש שנשים תהיינה מוזמנות, בכל הכבוד וההכרה, להשתתף ולחוות דעה בדיון מן הסוג הזה. יש להן את האחריות ויש בהן את הרגישות הראויה, ולעמדתן במקרה זה יש גם את המשקל הסגולי ואת זווית הראיה הייחודית".

ליאורה מינקה חותמת את מכתבה בהדגשת הנזק הציבורי שעלול להיגרם מהתעלמות מן הדרישה. "זהו בהחלט אבן בוחן של ציבור הרואה עצמו נאמן לעיקרי תורה ועבודה, תורה ומדינה, תורה עם דרך ארץ. אנו קוראות לכל חברי ההנהגה החדשה של 'הבית היהודי' – המבקשים להחזיר את עטרת הרבנות הממלכתית לימי תפארתה –  להרים את הדגל ולא להניח שהדבר ייצא אל הפועל, בתוך ביתנו פנימה, תוך הדרה ופגיעה בנשים. איך נאמרו הדברים רק לאחרונה? אין יורים בתוך הנגמ"ש"...