נזיפה לטיבי על קריעת תמונת הרב כהנא

ועדת האתיקה החליטה להטיל עונש של נזיפה על ח"כ אחמד טיבי, לאחר שקרע מעל דוכן הכנסת את תמונתו של הרב מאיר כהנא.

חזקי ברוך , ג' בשבט תשע"ג

ח"כ אחמד טיבי
ח"כ אחמד טיבי
פלאש 90

ועדת האתיקה של הכנסת הטילה עונש של נזיפה על חבר הכנסת אחמד טיבי (רע"מ-תע"ל), בעקבות קובלנה שהגיש נגדו ח"כ מיכאל בן ארי (עוצמה לישראל).

בקובלנה טען בן ארי, כי חבר הכנסת טיבי הציג בנאומו מעל דוכן הכנסת ב-18 ביולי 2012 את תמונתו של חה"כ לשעבר הרב מאיר כהנא וקרע אותה.

חה"כ טיבי מסר בתגובה כי "הנ"ל הוא נציג של ארגון טרור שהוצא מחוץ לחוק וקריעת התמונה היתה עמדה פוליטית נגד ארגון טרור".

בהחלטתה ציינה ועדת האתיקה, כי "תקנון הכנסת אוסר באופן מפורש הצגת חפצים במליאת הכנסת, וקובע בסעיף 41 (ה) כי "חבר הכנסת לא יציג במליאת הכנסת חפץ כלשהו, ולא יעשה שימוש בחפץ או בכיתוב לצורך הבעת עמדתו." מטרתה של הוראה זו למנוע זילות של מליאת הכנסת, ולהבהיר כי בתוך המליאה דרך הפעולה היחידה העומדת לרשותם של חברי הכנסת היא נאומים והתבטאויות".

לאור זאת קבעה ועדת האתיקה, כי "בהתנהגות האמורה חה"כ טיבי לא רק הפר את תקנון הכנסת, אלא גם את כללי האתיקה, שכן מעשים כאלה פוגעים בכבודה של הכנסת ובמעמדה בעיני הציבור. לפיכך החליטה הוועדה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 13 ד(ד) לחוק החסינות, להטיל על חה"כ אחמד טיבי נזיפה" (ההדגשה במקור - ח.ע.).