סבב מינויים חדשים בצה"ל

הרמטכ"ל, רא"ל בני גנץ, אישר הערב שורה של מינויים חדשים בצה"ל. לצורך שיבוצם נדרש גם אישור שר הביטחון.

קובי פינקלר , ג' בשבט תשע"ג

בני גנץ
בני גנץ
דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רא"ל בני גנץ, אישר הערב (שני) שורה של מינויים חדשים בצה"ל.

לצורך שיבוץ הקצינים בתפקידים החדשים נדרש גם אישור שר הביטחון.

המינויים:

אל"מ א' , בוגר מב"ל, יועלה לדרגת תא"ל וימונה למפקד 8200.

אל"מ יניב אללוף, מח"ט עציון, ימונה לרמ"ח תכנון באגף התכנון.

אל"מ איציק בר, ס' מ' עוצבת הפלדה ימונה לרמ"ח מבצעים בפקע"ר.

אל"מ רועי בארי, מח"ט הערבה, ימונה למח"ז דרום בפקע"ר.

אל"מ מוניר עמאר, בוגר מב"ל, ימונה למח"ז חיפה פקע"ר.

אל"מ צבי צורן, ס' מ' עוצבת הגליל, ימונה למדריך יבשה בפו"ם.

אל"מ דן נוימן, מפקד עוצבת מרכבות האש, ימונה לרמ"ח אימונים בזרוע יבשה.

אל"מ אילן עזראן, בוגר מב"ל, ימונה לקצין אג"ם של הגיס המרכזי.

אל"מ שרון אפק, בוגר מב"ל, ימונה למ' פו"ם אפק.

לתפקיד רמ"ח תו"ל ותפיסות ימונה אל"מ יצחק שחר

סא"ל יחזקאל נחמה, מג"ד גפן, ימונה לנציג ז"י בקרלייל (פנסילבניה)

סא"ל עמיחי יודנפרוינד, רע"ן שריון במא"ט, יועלה לדרגת אל"מ וימונה למ' עוצבת מרכבות האש.

סא"ל חן אלמוג, מ' יחידת כטב"ם בזרוע יבשה, יועלה לדרגת אל"מ וימונה למ' עוצבת שחם ומדריך חת"ם בפו"ם.

סא"ל ארז ברגמן, ס' מ' עוצבת גולן יועלה לדרגת אל"מ וימונה למ' עוצבת תקומה.

סא"ל ערן אורטל, רע"ן ניתוח מערכות מבצעיות, יועלה לדרגת אל"מ וימונה לר' צוות חשיבה במלת"ם (מכון חקר תורת המערכה).

סא"ל שיר אריאל, בוגר מב"ל, יועלה לדרגת אל"מ וימונה לרמ"ח מעל"ח בחה"י.

סא"ל אייל פייס, מ' יש"י בחה"י, יועלה לדרגת אל"מ וימונה לרמ"ח תוא"ר בחה"י.

אל"מ אפרים רוזן, בוגר מב"ל, יומנה לר' מרכז תע"צ (תעסוקת עובדי צה"ל).

אל"מ מירב קירשנר, בוגרת מב"ל, תמונה לרמ"ח מתו"ב (מרכז תכנון ובקרה) באכ"א.

אל"מ חדד ששון, רמ"ח מת"ב (מחלקת תקציבים בזרוע יבשה) ימונה לרמ"ח תקציבי יבשה ביועכ"ל.

סא"ל אלון בדש, רע"ן תקציבי חה"א באת"ק, יועלה לדרגת אל"מ וימונה לרמ"ח מת"ב ז"י.

סא"ל מרב דוידוביץ, נציגת מנהלת חומה בוושינגטון, תועלה לדרגת אל"מ ותמונה לרמ"ח תוכ"ן במפא"ת.