עתירה לבג"ץ: למנוע עישון בתכנית "האח הגדול"

האגודה למלחמה בסרטן עתרה לבג"צ נגד הרשות השניה, בדרישה שזו תכפה על הזכיינית "קשת" למנוע עישון בתכנית "האח הגדול".

שלמה פיוטרקובסקי , ד' בשבט תשע"ג

האח הגדול. אילוסטרציה
האח הגדול. אילוסטרציה
פלאש 90

האגודה למלחמה בסרטן מבקשת לגייס גם את בג"ץ למלחמה בעישון מעל מסך הטלוויזיה, באמצעות עתירה שמטרתה למנוע את העישון בתכנית "האח הגדול" המשודרת על ידי זכיינית ערוץ 2 "קשת".

בעתירה, המופנית נגד הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו, מבקשת האגודה, יחד עם עמותת "אוויר נקי", להורות לרשות השניה להפעיל את סמכויותיה על מנת לכפות על הזכיינית "קשת" את מניעת העישון במהלך התוכנית.

העותרות טוענות, בין היתר, כי מדובר בעישון אסור, המפר את הוראות החוק האוסר עישון במקומות ציבוריים.

בעתירה מתבקשת הרשות לבדוק באופן יסודי את נושא העישון בתכנית בהקשר של פרסומת סמויה ופרסומת עקיפה. הרשות נדרשה, בין היתר, לבקש את כל החוזים שנחתמו בקשר עם התוכנית בין היזמים למפיקים, וכל מסמך אחר שיש בו קשר לעישון. כן נתבקשה הרשות השנייה לקבל ולפרסם את קני המידה לפיהם נבחרים משתתפי התוכנית, ואם קשורים הם להרגלי העישון של המועמד.

הסיבה לבקשה, המוזרה לכאורה, היא הפער בין העובדה ששיעור העישון המדווח בישראל הינו 20.6, ולעומת זאת שיעור המעשנים בתכניות "האח הגדול" עד כה גבוה פי כמה.

העותרות מציינות, כי הרשות השנייה נדרשה לנושא מספר לא מועט של פעמים בעבר, אך עד כה נמנעה מלעשות כך.

עוד מציינות העותרות, כי יש בהצגת העישון המוגבר בתכנית מסר המעוות את המציאות ומציג את העישון כדבר חיובי, רצוי, מקובל ונפוץ בציבור, וזאת בשעה שהעישון והעישון הכפוי מזיקים לבריאות, והוכרזו כגורם המוות מספר 1 הניתן למניעה.

לעתירה, אשר הוגשה באמצעות עו"ד עמוס האוזנר ועו"ד ניר עופר, צורפו כמשיבים נוספים גם שר הבריאות ושר התקשורת.