הפרת הצו תעלה לבית היהודי 10,000 ש"ח

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קבע, כי הבית היהודי הפרה את הצו האוסר עליה לעשות שימוש בתמונות חיילים בתעמולת הבחירות.

ידידיה בן אור , ד' בשבט תשע"ג

"דור המפקדים הבא". החיילים באימון
"דור המפקדים הבא". החיילים באימון
פלאש 90

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט אליקים רובינשטיין, מותח ביקורת חריפה על רשימת הבית היהודי, בעקבות פרסום מודעה עם תמונות חיילים בעיתון "ג'רוזלם פוסט".

השופט רובינשטיין קבע, כי הפרסום, אשר הובא לידיעתו בתלונה שהגיש דניאל באלנס, מהווה הפרה שלישית של חוק דרכי תעמולה והפרה של צו מפורש שהוצא נגדה ואשר אסר עליה לעשות שימוש בתמונות חיילים במסגרת פרסומי תעמולת הבחירות.

"אזכיר, כי זאת הפעם השלישית בה מובאים בפני פרסומים מטעם המשיבה בהם נעשה שימוש בחיילי צה"ל... ועל כן אינני יכול לשוב ולבחון את הדברים מנקודת מבט של "מודה ועוזב ירוחם", כפי שהתבקש על ידי המשיבה", ציין רובינשטיין.

ועם זאת קבע רובינשטיין, כי "נוכח הצהרת המשיבה כי ניתנה הנחיה בכתב ובעל פה לאנשי המטות באשר לשימוש בחיילים ובצה"ל בתעמולת בחירות, ונוכח הצהרתה כי תקפיד שלא יהיו הפרות עתידיות, החלטתי להימנע משימוש בסמכותי לפי סעיף 17ב(ג) לחוק דרכי תעמולה".

"חלף זאת – ובהסכמה – תתרום המשיבה (הבית היהודי - ש.פ) סך של 10,000 ₪ לאגודת אלו"ט – אגודה לאומית לילדים אוטיסטים. התרומה תינתן תוך שבועיים מהיום ותוגש על כך הודעה מתאימה".