מנהלת תנופה:
משפחות הבונות את ביתן - לא ישלמו שכר דירה

בתגובה לפרסום על צווי הפינוי שקיבלו מגורשי גוש קטיף בניצן מבהירים במנהלת תנופה כי משפחות שבונות את ביתן לא ישלמו שכר דירה.

אורנית עצר , י"ח בשבט תשע"ג

הרב ד"ר אופיר כהן
הרב ד"ר אופיר כהן
יח"צ

ראש מנהלת תנופה, הרב ד"ר אופיר כהן, הודיע כי משפחות המתגוררות בקראווילות ובונות בימים אלה את ביתן על המגרש שקבלו מהמדינה , לא יידרשו לשלם שכר דירה עבור המגורים בקראווילה. זאת למרות שבעבר הוחלט לחייבן בתשלום שכר דירה ומנהלת תנופה פעלה לפטור אותם מתשלומי שכר הדירה.

ראש מנהלת תנופה מפרסם את הדברים בתגובה לפרסום הבוקר לפיו המדינה הגישה צווי פינוי לתושבי אתר הקראווילות ניצן, בו מתגוררות 165 משפחות שגורשו מבתיהן בגוש קטיף.

עוד מבהירים במנהלת תנופה כי משפחות שקבלו מהמדינה מגרש, אך עד כה טרם החלו בבניית ביתן, יידרשו להסדיר מול חברת עמיגור -המנהלת את אתר הקראווילות בניצן, את המשך המגורים ושכר הדירה בקראווילה. 

בנוסף, מתיישבים שלא היו בעלי דירות בגוש קטיף והתגוררו שם בשכירות, יתבקשו מעתה לשלם שכר דירה. זאת משום שהמדינה -לפנים משורת הדין-  אפשרה להם לקבל מגרש כאילו היו מתיישבים רגילים וגם אפשרה להם להתגורר עד כה חינם בקראווילה. אולם, הם, מסיבות שונות, לא הצטיידו במגרש שהמדינה העמידה לרשותם ולא החלו בבניית ביתן. 

הרב ד"ר אופיר כהן מדגיש כי רוב מוחלט של המתיישבים כבר מתגורר בבית הקבע שלו או שהוא בתהליך לבניית ביתו.

כהן מציין כי עובדי מנהלת תנופה ויועצים כלכליים ששכרה במיוחד ימשיכו ללוות ולייעץ למשפחות שמתקשות להגיע אל ביתן. לשם כך המדינה אף העמידה סל של פתרונות שכולל בין היתר את העתקת הקראווילה מהאתר הזמני אל מגרש הקבע וציפוייה באבן בתוספת ממ"ד לכל משפחה.