אושרה הקמת מבני שכונת האולפנה במיקום החדש

משרד הביטחון העניק היתר לבנייתם מחדש של המבנים שהועתקו משכונת האולפנה. במקום תוקמנה 30 יחידות הדיור שנוסרו בשכונה המקורית.

אורנית עצר , א' באדר תשע"ג

ניסור המבנים בשכונת האולפנא
ניסור המבנים בשכונת האולפנא
יוני קמפינסקי

משרד הביטחון העניק אישורים סופיים לבנייתם מחדש של חמשת המבנים שנוסרו בשכונת האולפנה בעקבות החלטת בג"ץ, וזאת בהתאם להסכם שהושג עם תושבי הישוב.

מדובר בהשלמה של הליכי התכנון והקצאת הקרקע, ובשבועות הקרובים ינתן היתר אחרון לפתיחה בעבודות בשטח. במסגרת העבודות יבנו במקום חמשת המבנים הכוללים 30 יחידות דיור.

מדובר בשלב אחד נוסף ביישום שורת ההסכמות שהושגו בין הממשלה ובין הישוב בית אל, אשר כללו מנגד פינוי לא אלים של השכונה בהתאם להחלטת בג"ץ.

נציין כי על פי הבטחתו של ראש הממשלה צריכות לקום בישוב בית אל 300 יחידות דיור במקום 30 הדירות שנוסרו בשכונת האולפנה, ולצורך כך סופחו במהלך התקופה שטחים מסוימים לישוב בית אל.