ז' באדר הוא יום 'חברא קדישא' - מדוע?

ז' באדר נקבע כיום ה'חברא קדישא' וכיום הזיכרון לחללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע. מה משמעות היום ומדוע דווקא בתאריך זה?

ישי קרוב , ו' באדר תשע"ג

חברא קדישא
חברא קדישא
פלאש 90

היום (ראשון) חל יום ז' באדר שהוא יום הולדת ופטירת משה רבינו.

יום זה נקבע בהלכה כיום 'חברא קדישא' ולאחר הקמת מדינת ישראל יום זה נקבע גם כיום הזיכרון לחללי צה"ל ומערכות ישראל שמקום קבורתם לא נודע.

בשיחה עם ערוץ 7 סיפרו נציגי חברא קדישא בישוב בית אל שבבנימין, כי יום 'חברא קדישא' נקבע דווקא בז' באדר משום שכל הלכות הקבורה נלמדים משני פסוקים בתורה שאחד מהם עוסק בקבורתו של משה רבינו - 'ויקבור אותו בגיא', "באותו יום התייסד מוסד הקבורה בעם ישראל כמו שה' קבר את משה".

על מהות היום סיפר נציג ה'חברא קדישא' כי מקדמא דנא נהגו בכל קהילות ישראל ביום זה לפקח על ענייני חברא קדישא, "זהו יום של חשבון נפש, סוקרים את השנה האחרונה ומסיקים מסקנות להבא".

"היות ואנחנו מתעסקים בקבורה וזה עניין רגיש, אז צמים. זה יום של בקשת מחילה מהנפטרים במידה ופגענו במהלך הטיפול בקבורתם".

חברי ה'חברא קדישא' מקיימים תפילה משותפת עם אמירת סליחות מיוחדות ליום זה, יוצאים לפקוד את בתי הקברות וסמוך לחלקות שם נקברו הנפטרים במהלך השנה האחרונה, אומרים תפילה מיוחדת עם בקשת מחילה כללית.

נציג ה'חברא קדישא' בבית אל סיפר עוד כי אחר הצהריים הם מתכנסים יחד עם שאר ה'חברא קדישא' מהמועצה האזורית בנימין, לתפילת מנחה של תענית ציבור וקוראים 'ויחל' ולאחר מכן מקיימים לימוד בענייני דיומא - שיעור אותו מעביר רב הישוב כפר אדומים, הרב גבריאל גולדמן.

לאחר תפילת ערבית מקיימים סעודה מיוחדת בה מזכירים את כל הנפטרים של השנה החולפת, מקבלים דו"ח מסודר מראש ה'חברא קדישא' על כל אירועי השנה האחרונה, וסוקרים תכניות פיתוח ותכניות כלכליות.