רק 50% מבעלי המוגבלות מועסקים בשוק העבודה

ממחקר שערך המוסד לביטוח לאומי עולה, בין השאר, כי רק חמישית מכלל בעלי המוגבלות מקבלים קצבת נכות כללית.

אורלי הררי , י' באדר תשע"ג

נכים
נכים
פלאש 90

מכון ברוקדייל, בשיתוף עם מינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי וביוזמתו, מבצעים בימים אלה מחקר מעקב אחר השלכות התיקון בחוק על מצב התעסוקה של בעלי מוגבלות בגיל העבודה (67-18) בישראל. המחקר נעשה בשני סבבים – לפני החלת התיקון ולאחריו.

בימים אלה יצא לאור דו"ח המציג את הממצאים מהסבב הראשון של המחקר, שהתבצע בסוף 2009 – תחילת 2010, לפני יישום התיקון בחוק. בדו"ח מוצג שיעורם של כלל בעלי המוגבלות, וכן מוצגים בפעם הראשונה, שיעוריהם של סוגי המוגבלות השונים (פיזית, נפשית, חושית וקוגניטיבית) באוכלוסייה בגיל העבודה.

כמו כן, נבחנים מאפיינים של בעלי המוגבלות, בעיקר בתחום התעסוקה - מצב תעסוקה, משאבים לתעסוקה, מאפייני העבודות של מי שמועסקים, מוטיבציה לעבוד בקרב מי שאינם מועסקים, והעזרה הדרושה להם לצורך שילוב בשוק העבודה.

ממצאי המחקר הראשוניים מראים כי: 24.7% מתוך כלל אוכלוסיית ישראל בגיל העבודה, הם בעלי מוגבלות, כלומר כמיליון איש. שיעור זה כולל בעלי מוגבלות בדרגה קלה, בינונית וחמורה. מתוך בעלי המוגבלות, כחמישית (כ-200,000 אלף איש) מקבלים קצבת נכות כללית.

בנוסף, רק 50% מכלל בעלי המוגבלות מועסקים, לעומת 72% מאוכלוסיית ישראל בגיל העבודה שאינם בעלי מוגבלות.

עוד עולה מהמחקר, מתוך כחצי מיליון בעלי המוגבלות שאינם מועסקים כ-150,000 מקבלים קצבת נכות כללית וכ-350,000 אינם מקבלים קצבה זו. המחקר מראה כי לאחרונים יש חסמים רציניים לתעסוקה, בדומה לאלה של מקבלי הקצבה. אך מאחר שדרגת מוגבלותם חמורה פחות מזו של מקבלי הקצבה, השקעה בשיפור משאבי התעסוקה שלהם, בעיקר של הצעירים שבהם, עשויה לתרום לשילובם בשוק העבודה ולמניעת הצטרפותם למעגל מקבלי הקצבה בעתיד.

מתוך בעלי המוגבלות שאינם מועסקים, ליותר מ-200,000, בהם כ-50,000 מקבלי קצבת נכות כללית, יש מוטיבציה לעבוד. קבוצה זו מהווה אוכלוסיית יעד לשילוב בשוק העבודה, ובעלת סיכויים טובים להשתלבות במידה שיינתנו לה תמיכה וסיוע, הכוונה מקצועית, עזרה במציאת עבודה, התאמות במקום העבודה ואמצעי תחבורה למקום העבודה.

כדי להשלים את המעקב וללמוד על השפעת התיקון בחוק הביטוח הלאומי על אפשרויות השילוב בתעסוקה של בעלי מוגבלות, מכון ברוקדייל ומינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי החלו לבצע בימים אלה את הסבב השני של המחקר, לאחר שחלפה תקופה של כשלוש שנים מאז יישום התיקון בחוק נכות כללית.