הקשר בין E1, פורים ומעלה אדומים

הרב יהודה זולדן: בנייה בE1 תביא לכך שתושבי מעלה אדומים יחגגו את פורים בטו' באדר ולא ביד' כפי שהם נוהגים כיום.

עוזי ברוך , י"א באדר תשע"ג

לא מתרשם. מעלה אדומים
לא מתרשם. מעלה אדומים
פלאש 90

מה הקשר בין חוקר ארץ ישראל שחי לפני 700 שנה, קריאת המגילה במעלה אדומים והבניה בE1?

במכללת אפרתה התקיים לאחרונה כנס אקדמי סביב דמותו ומחקריו של הרב אשתורי הפרחי חוקר ארץ ישראל. הרב יהודה זולדן, הציג לחוקרים רבים שהגיעו לכנס, מחקר על זיהוי הערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון לפי ספרי אשתורי.

לטענתו, בנייה בE1 תביא לכך שתושבי מעלה אדומים יחגגו את פורים בטו' באדר ולא ביד' כפי שהם נוהגים כיום.

בהרצאתו הביא את עמדתו של הרב אשתורי כי בגוש חלב וירושלים היו קורין את המגילה בתאריך י"ד וט"ו באדר. כיום, ברוב המוחלט של שכונות ירושלים קוראים מגילה בט"ו באדר בלבד, למעט שכונת רמות שם יש הקוראים בי"ד באדר או בשני הימים.

הרב זולדן טען כי "כשייווצר רצף אורבאני בין מעלה אדומים לירושלים עם בנית השכונות בשטח E1, אזי יהיה צורך לדון מחדש בזמן מקרא מגילה במעלה אדומים" .

אשתורי הפרחי, רופא, סופר, ומראשוני חוקרי ארץ ישראל שחי בבית שאן לפני 700 שנה, עלה לארץ בתחילת המאה ה-14. בחייו ליבן תחומים הלכתיים וגיאוגרפיים הקשורים לארץ ישראל, וסיכם אותם בספרו 'כפתור ופרח'.

פרופ' ישראל רוזנסון ראש המכללה אמר כי הוא שמח על הצלחת הכנס, "החוקרים שפרסו את משנתם  והקהל שהצביע ברגליים, מלמדים על הצמא שיש גם כיום לעסוק באישיותו הייחודית ובגדולתו של רבי אשתורי. אני מאמין שעוד רבות ידובר במחקר על ראשון חוקרי ארץ ישראל ומכללת אפרתה שמחה על שזכתה להוביל בענין".