תורה, היסטוריה, עברית ומלחמות - הכל בספר אחד

טובי הכותבים במגוון נושאים, קובצו לספר אחד - 'מנחת ספיר', שהוא אסופת מאמרים לכבודו של ד"ר יצחק ספיר ממכללת 'אורות ישראל'.

ישי קרוב , כ"ה באדר תשע"ג

ד"ר יצחק ספיר
ד"ר יצחק ספיר
באדיבות מכללת 'אורות ישראל'

מנחת ספיר
עורכים: ד"ר יוסי שפנייר ופרופ' ישראל רוזנסון
הוצאת מכללת 'אורות ישראל', 669 עמ'

ערב הוקרה לד"ר יצחק ספיר התקיים אתמול (רביעי) בקמפוס אלקנה של המכללה האקדמית לחינוך "אורות ישראל", זאת לרגל הוצאת הספר "מנחת ספיר".

ד"ר ספיר, הנמנה על צוות ההוראה במכללת אורות, הוא צאצא לתלמידי הגר"א ולמד את תורתו מהרב ישעיהו הדרי והרב אביגדור נבנצל מחד ומאידך, בתחום ההיסטורי, למד אצל פרופ' אהוד נצר ז"ל ובתחום הלשוני אצל פרופ' משה בר אשר.

הספר, עב הכרס (כ-700 עמודים), פותח בשבחיו של ספיר ולאחר מכן, לאורך 11 עמודים מובאים קורות חייו המגוונים.

'מנחת ספיר', בעריכת ההיסטוריון ד"ר יוסי שפנייר ופרופ' ישראל רוזנסון, חולק לארבעה ראשי פרקים - תנ"ך וספרות חז"ל, לשון עברית, ארץ ישראל ומורשת קרב.

בחלק הראשון הובאו מאמרים תורניים ובין הכותבים ניתן למצוא את הרב (והסופר) חיים סבתו מישיבת ההסדר במעלה אדומים, הרב יהודה פליקס שהיה מייסד מכללת אורות ועמד בראשה, ראש ישיבת ההסדר במעלה אדומים - הרב נחום אליעזר רבינוביץ' ועוד.

בחלק השני נכתבו מאמרים אודות השפה העברית וגם פה לא התפשרו העורכים והביאו את טובי הכותבים ביניהם נשיא האקדמיה ללשון עברית - פרופ' משה בר אשר והבלשן העברי-ארמי - הרב רפאל בנימין פוזן.

בחלק העוסק בארץ ישראל ניתן למצוא את מאמריהם של ההיסטוריונים זאב ארליך (ז'אבו) וד"ר יוסי שפנייר ולקינוח נכתב מדור מורשת הקרב.

כל המאמרים בספר אינם 'עוד' מאמר, כי אם מאמרים מעמיקים, ארוכים, מרחיבים את הדעת וסוקרים את הנושא המדובר מכל אופניו.

לא פחות מ-32 כותבים פרסו מעל גבי דפי הספר את משנתם והפכו את הספר למושך ולמעניין.

באירוע לרגל הוצאת הספר, שהתקיים אמש נכחו נשיא המכללה - הרב פרופ' נריה גוטל, ראש המכללה הראשון ומייסדה - הרב ד"ר יהודה פליקס, עורך הספר ולשעבר ראש החוג ללימודי ארץ ישראל במכללה - ד"ר יוסי שפנייר, מרצי המכללה, בוגרות, בני משפחה וחברים רבים.

האירוע לווה בקטעי נגינה על פסנתר של תלמידתו של ד"ר ספיר, אביב גוזלן. כחלק מהערב נשמעה ברוב קשב הרצאה מרתקת של ד"ר אריה מורגנשטרן בנושא "בניין  החורבה – כאתחלתא דגאולה בתפיסת תלמידי הגר"א".

"הערב הזה מאד מרגש וייחודי" ציין נשיא המכללה, הרב פרופ' נריה גוטל, והוסיף כי: "מה שמייחד את הערב הזה, שהוא צמח מלמטה. המכללה תמכה וסייעה כמובן בהוצאת הספר, אבל היוזמה וההתארגנות להוצאתו נעשתה על ידי עמיתיו, חבריו ואוהביו של יצחק, ואני רואה בכך ביטוי מובהק לערב זה, לספר זה ולאיש הזה. הספר מבטא אהבה, אחווה ורעות. בזמן יציאת מצרים, השארנו 80% מהעם מאחור, אך במעמד מתן תורה שבנו וחזרנו להיות עם אחד: "כאיש אחד בלב אחד". כך גם הספר והערב הזה המקבץ את העוסקים בדעות, תחומים וחוגים שונים, ומהווה מעבר לאחדות ועשייה אחת".

ד"ר יוסי שפנייר, מעורכי הספר ולשעבר ראש ההתמחות ללימודי ארץ ישראל במכללה: "לפני כארבע שנים, חשבנו פרופ' ישראל רוזנסון ואני לקבץ לחברנו ד"ר יצחק ספיר ספר הוקרה לרגל פרישתו. בשנים שחלפו אספנו, מיינו וסידרנו  את המאמרים, ובעריכת הספר עמדו לנגד עינינו תחומי העניין והעשייה של יצחק לאורך השנים, ביניהם התנ"ך, בתי הכנסת, התפילה, ההיסטוריה של ארץ ישראל, חקר הצומח בארץ וארכיאולוגיה".

"למרות שהתעכבנו מעט מעבר למצופה אנו סבורים שהמוצר הסופי לא מכזיב, וכי הספר משקף את איש הספר – יצחק".

בנו של ד"ר ספיר, אורי, נשא דברים בשם המשפחה: "אנו מספר ימים לאחר פורים, ואחד הביטויים ששגור בפי כל בקריאת מהגילה הוא "ונהפוכו". מיותר לציין בפני כל מי שמכיר את אבא, את חשיבות הנושא עבורו. השורש ה.פ.כ מופיע בספר תהילים בפרק קי"ד, שם מתואר נס יציאת מצרים בהשוואה לתופעות הנוגדות את הטבע. הנס מובא לאור הניגודיות בין הקושי של הסלע שלא זז ממקומו, לעומת תכונתם של המים הזורמים ומכילים. אף חז"ל המשילו את התורה לסלע ולמים. באופן דומה, הקשיחות והרוך הם רק ניגוד אחד מיני רבים שמאפיינים את אבא".

"דרך חייו המכילה סתירות וניגודים, יוצרת עומק רב, בדומה לתווי דרך עם רכסים, עמקים והרים. דבקות באמת באה בחייו של אבא בחיי המעשה, וכדברי הרמב"ם: "עושה האמת, מפני שהוא אמת". לעיתים תכונה זו יוצרת אנטגוניזם, ניתוק וריחוק מאנשים, אבל אצל אבא זה לא כך. מוריו, חבריו, תלמידיו ושותפיו לדרך מכירים אדם שהולך עם האמת שלו, ויחד עם זאת אוהב ותומך ללא תנאי. האמת והשלום הם שני ערכים, שבדומה לסלע והמים ישנה סתירה מובנת ביניהם, אבל כדברי הנביא "האמת והשלום יאהבו" - האהבה מאפשרת להכיל את שניהם, ואצל אבא אכן הדברים עומדים זה לצד זה בצורה מלאה כערכים מושלמים".